Все форумы  Просмотр полученых благодарностей
Ссылка на пост #21 Добавлено: 12 августа 2009 09:49
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Цитата: Lusuy
Новости провайдера "Raduga Internet

for Lusuy

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #22 Добавлено: 12 августа 2009 10:40
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

HDTV - Телебачення високої чіткості (UA)
HDTV на сьогоднішній день - це сама високотехнологічна область цифрового телебачення, найвища точка розвитку телевізійних технологій.


HDTV у декілька разів перевершує існуючі технології аналогового телебачення.

HDTV - це якнайкраща якість зображення, яке можна порівняти з тим яке Ви бачите через чисту шибку.

HDTV - це широкоекранне зображення, таке ж, як Ви бачите в кращих кінотеатрах.

HDTV формат приніс нам теж, що і CD-програвач для музики. CD усунув тріск, сторонні шуми і свист в записах, а HDTV-формат виключив двоїння зображення, завмирання, "сніг" і низьку якість відео і звуку. Коли Ви дивитеся HDTV програму, то бачите її саме такою, якою вона виходить з ТБ-станції: живі кольори, легко читаний текст, висока якість звуку, супроводжуючого відео, що істотно підсилює враження від перегляду.

HDTV не тільки передає кращу якість зображення, але і забезпечує об'ємний звук Dolby Digital 5.1 як в сучасних кінотеатрах.

Стандарт HDTV (High Definition Television) прийнятий в США в 1996 році. Даний стандарт має формат 16:9. HDTV широко поширений в США, Китаї, Японії і Австралії. Зокрема, в Австралії і Японії більшість телекомпаній перейшли на стандарт HDTV. Спершу ми розглянемо телебачення, з яким ми стикаємося щодня, - аналогове віщання .
Що дає нам HDTV телебачення:

Відео

HDTV входить в специфікації DTV (Digital Television, цифрове телебачення), які обумовлюють безліч різних дозволів відео. Два основні дозволи - це 720p і 1080i. Дозвіл 720p складає 1280x720 пікселів, що дає в сумі 921 600 пікселів , а дозвіл 1080i - 1920x1080, що дає цілих 2 073 600 пікселів .

Звук

Для порівняння пригадаємо, як відрізняється звук із застарілих аудіокасет, так і звук у форматі HDTV відрізняється від стандартного аналогового звуку, деякі програми HDTV використовують формат звуку Dolby Digital 5.1.

Що потрібне для проглядання HDTV .


Телевізор

Телевізор потрібний обов'язково з підтримкою HDTV. Деякі телевізори мають вбудовані тюнери, інші - ні. Також можливе проглядання HDTV через HD проектор.

Супутниковий ресівер для проглядання HDTV

Супутниковий ресівер потрібний обов'язково з можливістю проглядання HDTV. У Росії на даному етапі часу можна приймати HDTV на європейському супутнику Sirius. Прийом здійснюється на супутникову антену розміром 2.4 метра і за допомогою карти Euro 1080.

Джерело: satproblem.net

HDTV - Телевидение высокой четкости (RU)
HDTV на сегодняшний день - это сама высокотехнологическая область цифрового телевидения, наивысшая точка развития телевизионных технологий.


HDTV в несколько раз превосходит существующие технологии аналогового телевидения.

HDTV - это наилучшее качество изображения, которое можно сравнить с тем которое Вы видите через чистое оконное стекло.

HDTV - это широкоэкранное изображение, такое же, как Вы видите в лучших кинотеатрах.

HDTV формат принес нам тоже, что и CD-проигрыватель для музыки. CD устранил треск, посторонние шумы и свист в записях, а HDTV-формат исключил двоение изображения, замирания, "снег" и низкое качество видео и звука. Когда Вы смотрите HDTV программу, то видите ее именно такой, которой она выходит из ТВ-станции: живые цвета, легко читаный текст, высокое качество звука, сопровождающего видео, которое существенно усиливает впечатление от пересмотра.

HDTV не только передает лучшее качество изображения, но и обеспечивает объемный звук Dolby Digital 5.1 как в современных кинотеатрах.

Стандарт HDTV (High Definition Television) принят в США в 1996 году. Данный стандарт имеет формат 16:9. HDTV широко распространен в США, Китае, Японии и Австралии. В частности, в Австралии и Японии большинство телекомпаний перешли на стандарт HDTV. Сначала мы рассмотрим телевидение, с которым мы сталкиваемся ежедневно, - аналоговое вещание .
Что дает нам HDTV телевидения:

Видео

HDTV входит в спецификации DTV (Digital Television, цифровое телевидение), которые обусловливают множество разных разрешений видео. Два основных разрешения - это 720p и 1080i. Разрешение 720p составляет 1280x720 пикселов, что дает в сумме 921 600 пикселов, а разрешение 1080i - 1920x1080, что дает целые 2 073 600 пикселов .

Звук

Для сравнения вспомним, как отличается звук из обветшалых аудиокассет, так и звук в формате HDTV отличается от стандартного аналогового звука, некоторые программы HDTV используют формат звука Dolby Digital 5.1.

Что нужно для просмотра HDTV .


Телевизор

Телевизор нужен обязательно с поддержкой HDTV. Некоторые телевизоры имеют встроенные тюнеры, другие - нет. Также возможное проглядывание HDTV через HD проектор.

Спутниковый ресивер для просмотра HDTV

Спутниковый ресивер нужен обязательно с возможностью просмотра HDTV. В России на данном этапе времени можно принимать HDTV на европейском спутнике Sirius. Прием осуществляется на спутниковую антенну размером 2.4 метра и с помощью карты Euro 1080.

Источник: satproblem.net
----------------------------------------
----------------------------------------
--------------------------------------

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ СТИСНЕННЯ (UA)


Сучасний технічний прогрес мовленнєвих технологій стосується всіх ланок мовленнє-вого тракту, і тому тут розглядається стан сучасного прогресу у відповідних напрямках
Методи виробництва ТВ програм
Сучасні телевізійні камери будуються як правило за матричним принципом представ-лення електронного образу передаваних зображень. Сучасний прогрес камер характеризується досягненням високої чутливості, високої чіткості зображень, яка може відповідати тисячам рядків розгортки, низького рівня власних шумів, наявністю досконалих систем внутрішньої корекції власних спотворень. Для сучасних камер характерна технологічність, здатність до адаптації до умов роботи, спеціальних вимог, тощо.
Складність процесів перетворення зображень передаваних сцен в електричні сигнали, процесів формування та оброблення відеосигналів призводить до складної картини спотво-рень, що виникають. Їх зменшення є предметом досліджень, що їх проводять в світі.
Аспекти виробництва відеоінформації включають телекомунікаційні середовища дос-тавки програмних матеріалів, формати обміну і представлення відеоінформації, відеоінтер-фейси, методи запису та зберігання, випробувальні матеріали та методи контролю й вимірю-вання спотворень відеосигналу. Цим аспектам присвячено рекомендації ITU, стандарти SMPTE, ІЕС та ETSI. Впровадження в Україні значної частини цих стандартів шляхом ство-рення відповідних національних стандартів увійшло в плани національної стандартизації, за якими ведуться відповідні розробки.
Методи стиснення зображень
Досконалість методів стиснення зображень врешті решт визначає швидкість цифрового потоку за певного рівня якості відтворюваного зображення.
На сьогоднішній день цифрове оброблення і стиснення зображень є самостійною вели-чезною галуззю науки, досягнення якої є визначальними для успіхів інформаційного суспі-льства.
В сучасних системах оброблення інформації в мовленнєвих застосуваннях впроваджено значну частину розроблених в світі ідей та методів, проте є ще великий простір щодо їх подальшого вдосконалення. Методи, що знайшли широке використання на практиці, стандартизовано в світі в групах стандартів JPEG, JPEG-2000, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21, MPEG-23. Ці стандарти є основою використання передових інфокомунікаційних технологій в мовленнєвих та інших аудіовізуальних застосованнях.
На теперішній час в Україні впроваджено групу стандартів JPEG, почато впровадження групи стандартів JPEG-2000, впроваджено групу стандартів MPEG-1, впроваджено 4 з 11 стандартів групи MPEG-2, почато розроблення стандартів групи MPEG-4.
Для теперішнього часу характерним є масовий перехід в світі від використання методу стиснення зображень, визначеного стандартом H.262|MPEG-2 “Відео” до більш досконалого методу, визначеному в стандарті H.264|MPEG-4 AVC. Цей перехід дозволить передавати в одному частотному ТВ каналі замість 4-6 ТВ програм – 8-10 програм телебачення стандарт-ної чіткості, та замість 1 програми телебачення високої чіткості передавати 2-3 програми ви-сокої чіткості.
Слід відмітити, що стандарт H.264|MPEG-4 AVC є результатом вдосконалення стандар-ту H.262|MPEG-2 “Відео”, і він об’єднує інструменти стиснення зображення, представленого в графічному поелементному форматі.
Нові дослідження Європейського союзу мовлення присвячено впровадженню методів об’єктно-орієнтованого стиснення зображень, визначених стандартом MPEG-4 “Відео”, впровадження яких призведе до нового суттєвого скорочення швидкості цифрового потоку. Можна очікувати, що через 3-5 років відбудеться ще 2-3 кратне скорочення швидкості циф-рового потоку, тобто в частотному ТВ каналі вже можна буде передавати 20-30 ТВ програм стандартної чіткості, або 4-9 програм телебачення високої чіткості.
Об’єктно орієнтоване кодування зображень потребує системи дескрипторів об’єктів, яка складає зміст групи стандартів MPEG-7. Використання дескрипторів уможливлює знахо-дження необхідних складових створюваної відеосцени з будь яких сайтів по признаках, ви-значених дескриптором.
Подальший прогрес призведе до конвергенції мовленнєвих та мультимедійних технологій. Цей процес вже почато. Характеристики конвертованого аудіовізуального середовища визначено стандартом MPEG-21.
Стрімкий прогрес технологій оброблення зображень буде весь час призводити до зміни технологій, направленої на подальше вдосконалення інфокомунікаційних систем.
Швидше за все, ми прийдемо до систем, в яких методи кодування будуть передаватися у вигляді програм декодерів або їх кодів спільно з контентом, і це нас звільнить від проблеми сумісності технологій.
Системи цифрового мовлення
В телебаченні всесвітньо визнаними системами є європейські системи DVB.
На сьогоднішній час мовлення здійснюють системами 1 покоління DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-MMDS, DVB-MVDS, DVB-LMDS, які, хоч вони первинно призначені для ТВ мовлення, вони одночасно є системами звукового та мультимедійного мовлення.
Для мультимедійного мовлення на носимі термінали використовується система DVB-H, використання якої вже широко розповсюджується в світі.
Вже закінчено розроблення стандартів на системи мовлення 2 покоління DVB-T2,
DVB-S2, DVB-C2, використання яких надасть можливість збільшити швидкість цифрового потоку, передаваного в частотному ТВ каналі.
Європейським проектом DVB розпочато роботу з розроблення нового покоління сис-тем наземного (DVB-T2) та кабельного (DVB-C2) мовлення, які б відповідали новим вимо-гам та додатково дозволяли б реалізувати у повному обсязі інтерактивні служби. В системах другого покоління використовують адаптивні методи попередньої обробки програмного по-току, методи модуляції та кодування, що дозволяє збільшити кількість програм мовлення без зміни ширини смуги частот.
В стандарті на друге покоління систем супутникового мовлення DVB-S2 вже реалізо-вано адаптивні режими передавання, за яких від приймача через зворотний канал передають інформацію щодо умов приймання, що дозволяє адаптувати систему передавання до цих конкретних умов приймання вибором відповідних швидкостей коду та методу модуляції, що збільшує ефективність цієї системи. Крім того, в цій системі вже використовують універса-льний потік, якій дозволяє за допомогою спеціальних механізмів здійснювати на теперішній час передавання даних у будь-якому форматі, включаючи дані в форматі MPEG-4 AVC.
Технічним модулем Проекту DVB вже розпочато дослідження щодо системи цифрово-го кабельного мовлення другого покоління (DVB-C2). В цьому стандарті, шляхом вдоскона-лення транспортного шару системи DVB передбачають збільшення на 30 % пропускної здат-ності кабельних розподільчих мереж для доставляння сигналів телебачення високої чіткості, відео за замовленням (VOD) та інших інтерактивних служб.
У другому поколінні систем наземного телевізійного мовлення (DVB-T2) реалізують найсучасніші методи модуляції та кодування, що дозволяє збільшити ефективність викорис-тання обмеженого радіочастотного ресурсу. Ці системи плануються на заміну систем першо-го покоління, однак в Європі обидві системи (DVB-T та DVB-T2) будуть використовуватись одночасно ще досить тривалий час. На відміну від системи DVB-T, в другому поколінні сис-тем визначено використання інших методів корегувального кодування, що дозволяє забезпе-чувати необхідну якість за умов впливу шумів та завад значного рівня, що є особливо прита-манним для наземного середовища передавання. Також передбачено таку організацію муль-типлексу, за якої в приймачі будуть обробляти тільки ту його частину, в якій передають дані конкретної програми. Нові для систем наземного мовлення методи модуляції, такі як
КАМ-256, та більш високий порядок швидкого перетворення Фур’є (визначено режими 16k та 32k) з можливістю вибору додаткових значень тривалості захисного інтервалу та кількості допоміжних носійних коливань в кадрі OFDM, підвищать ефективність системи передавання до 45 %.
На сьогоднішній день прогрес систем DVB прийшов до передавання в мовленнєвому середовищі інформації програм та іншої телекомунікаційної інформації за IP-протоколом, що є основою конвергенції служб.
Нові покоління систем більш гнучкі, адаптивні зо умов передавання та до застосовань, більш дружні до користувачів.
В Україні вже впроваджено 35 з 129 стандартів ETSI та деяких інших стандартів, ів яких визначено основні аспекти щодо систем DVB, і планується продовження розробки від-повідних національних стандартів цього напрямку.
Системи відтворення відеоінформації
Сучасний рівень світового прогресу характеризується великим різноманіттям принци-пів відтворення відеоінформації, використовуваних на практиці.
В ТВ та мультимедійних системах найбільш широко використовуються рідиннокриста-лічні дисплеї. Вони придатні для відтворення зображень стандартної, високої та надвисокої чіткості. Це уможливило впровадження телебачення високої чіткості.
На сьогоднішній час також використовуються дисплеї, що працюють за іншими прин-ципами – плазмові, світлодіодні, проекційні та інші.
В стандартах IEC визначено методи вимірювання характеристик різних типів дисплеїв для мультимедійних застосовань. Ці стандарти вже впроваджено в Україні. Сферу застосу-вання цих стандартів може бути поширено на дисплеї ТВ приймачів цифрового мовлення.
Системи оцінки і моніторінгу якості зображень
Оскільки в цифровому мовленні використовують компроміс між ступенем стиснення аудіовізуальної інформації та швидкістю цифрового потоку, надзвичайно важливо здійсню-вати контроль якості відтворювальної інформації.
В ТВ мовленні використовують оцінку і контроль якості зображень на різних шарах моделі відкритих систем ISO, в тому числі, оцінюють якість передавання цифрового сигналу за технічними параметрами, якість передавання цифрового потоку за параметрами, які хара-ктеризують роботи системи, а також якість відтворювальної інформації.
В Рекомендаціях МСЕ визначено жорсткі вимоги до трактів мовлення, і для задоволен-ня цих вимог необхідно мати відповідну метрологічну базу. В Україні почато розроблення відповідних національних стандартів.
Стан національної стандартизації
На сьогоднішній день в Україні розроблено нормативну базу впровадження першої чер-ги систем цифрового мовлення. Створено приблизно 100 стандартів в сфері цифрового теле-візійного та мультимедійного мовлення та інших аудіовізуальних застосовань.
Необхідно продовження цієї роботи, враховуючи велику динаміку розроблення світо-вих стандартів в сфері аудіовізуальних та інших інфокомунікаційних технологій.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ СЖАТИЯ (RU)


Современный технический прогресс речевых технологий касается всех ланок речевого тракта, и потому здесь рассматривается состояние современного прогресса в соответствующих направлениях
Методы производства ТВ программ
Современные телевизионные камеры строятся как правило по матричному принципу представления электронного образа передаваемых изображений. Современный прогресс камер характеризуется достижением высокой чувствительности, высокой четкости изображений, которая может отвечать тысячам строк развертки, низкого уровня собственных шумов, наличием совершенных систем внутренней коррекции собственных искажений. Для современных камер характерная технологичность, способность к адаптации к условиям работы, специальных требований, и тому подобное.
Сложность процессов превращения изображений передаваемых сцен в электрические сигналы, процессов формирования и обрабатывания видеосигналов приводит к сложной картине искажений, которые возникают. Их уменьшение является предметом исследований, что их проводят в мире.
Аспекты производства видеоинформации включают телекоммуникационные среды доставки программных материалов, форматы обмена и представления видеоинформации, видеоинтерфейсы, методы записи и хранения, испытательные материалы и методы контроля и измерения искажений видеосигнала. Этим аспектам посвящены рекомендации ITU, стандарты SMPTE, ИЕС и ETSI. Внедрение в Украине значительной части этих стандартов путем создания соответствующих национальных стандартов вошло в планы национальной стандартизации, за которыми ведутся соответствующие разработки.
Методы сжатия изображений
Совершенство методов сжатия изображений в конечном итоге определяет скорость цифрового потока при определенном уровне качества воспроизводимого изображения.
На сегодняшний день цифровое обрабатывание и сжатие изображений является самостоятельной огромной областью науки, достижения которой являются определяющий для успехов информационного общества.
В современных системах обрабатывания информации в речевых приложениях внедрена значительная часть разработанных в мире идей и методов, однако есть еще большое пространство относительно их последующего совершенствования. Методы, которые нашли широкое использование на практике, стандартизированы в мире в группах стандартов JPEG, JPEG-2000, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21, MPEG-23. Эти стандарты являются основой использования передовых інфокомунікаційних технологий в речевых и других аудиовизуальных застосованнях.
На настоящее время в Украине внедрена группа стандартов JPEG, начато внедрение группы стандартов JPEG-2000, внедрена группа стандартов MPEG-1, внедрено 4 из 11 стандартов группы MPEG-2, начато разрабатывание стандартов группы MPEG-4.
Для настоящего времени характерным является массовый переход в мире от использования метода сжатия изображений, определенного стандартом H.262|MPEG-2 “Видео” к более совершенному методу, определенному в стандарте H.264|MPEG-4 AVC. Этот переход позволит передавать в одном частотном ТВ канале вместо 4-6 ТВ программ – 8-10 программ телевидения стандартной четкости, и вместо 1 программы телевидения высокой четкости передавать 2-3 программы высокой четкости.
Следует заметил, что стандарт H.264|MPEG-4 AVC является результатом совершенствования стандарта H.262|MPEG-2 “Видео”, и он объединяет инструменты сжатия изображения, представленного в графическом поэлементном формате.
Новые исследования Европейского союза вещания посвящены внедрению методов объектно-ориентированного сжатия изображений, определенных стандартом MPEG-4 “Видео”, внедрение которых приведет к новому существенному сокращению скорости цифрового потока. Можно ожидать, что через 3-5 лет состоится еще 2-3 кратное сокращение скорости цифрового потока, то есть в частотном ТВ канале уже можно будет передавать 20-30 ТВ программ стандартной четкости, или 4-9 программ телевидения высокой четкости.
Объектный ориентированная кодировка изображений нуждается в системе дескрипторов объектов, которая составляет содержание группы стандартов MPEG-7. Использование дескрипторов делает возможным нахождение необходимых составляющих создаваемой видеосцены из будь каких сайтов по признаках, определенных дескриптором.
Последующий прогресс приведет к конвергенции речевых и мультимедийных технологий. Этот процесс уже начат. Характеристики конвертированной аудиовизуальной среды определенно стандартом MPEG-21.
Стремительный прогресс технологий обрабатывания изображений будет все время приводить к изменению технологий, направленному на последующее совершенствование інфокомунікаційних систем.
Скорее всего, мы придем к системам, в которых методы кодировки будут передаваться в виде программ декодеров или их кодов совместно из контентом, и это нас освободит от проблемы совместимости технологий.
Системы цифрового вещания
В телевидении всемирно признанными системами являются европейские системы DVB.
На сегодняшнее время вещания осуществляют системами 1 поколение DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-MMDS, DVB-MVDS, DVB-LMDS, которые, хоть они первично предназначенные для ТВ вещания, они одновременно являются системами звукового и мультимедийного вещания.
Для мультимедийного вещания на носимі терминалы используется система DVB-H, использование которой уже широко распространяется в мире.
Уже закончено разрабатывание стандартов на системы вещания 2 поколения DVB-T2
DVB-S2, DVB-C2, использование которых предоставит возможность увеличить скорость цифрового потока, передаваемого в частотном ТВ канале.
Европейским проектом DVB начата работа из разрабатывания нового поколения систем наземного (DVB-T2) и кабельного (DVB-C2) вещания, которые бы отвечали новым требованиям и дополнительно позволяли бы реализовать в полном объеме интерактивные службы. В системах второго поколения используют адаптивные методы предыдущей обработки программного потока, методы модуляции и кодировки, что позволяет увеличить количество программ вещания без изменения ширины полосы частот.
В стандарте на второе поколение систем спутникового вещания DVB-S2 уже реализованы адаптивные режимы передаваемости, за которых от приемника через обратный канал передают информацию относительно условий принятия, что позволяет адаптировать систему передаваемости к этим конкретным условиям принятия выбором соответствующих скоростей кода и метода модуляции, которая увеличивает эффективность этой системы. Кроме того, в этой системе уже используют универсальный поток, которой позволяет с помощью специальных механизмов осуществлять на настоящее время передаваемость данных в любом формате, включая данные в формате MPEG-4 AVC.
Техническим модулем Проекта DVB уже начато исследование относительно системы цифрового кабельного вещания второго поколения (DVB-C2). В этом стандарте, путем совершенствования транспортного слоя системы DVB предусматривают увеличение на 30 % пропускной способности кабельных распределительных сетей для доставки сигналов телевидения высокой четкости, видео по заказу (VOD) и других интерактивных служб.
Во втором поколении систем наземного телевизионного вещания (DVB-T2) реализуют самые современные методы модуляции и кодировки, что позволяет увеличить эффективность использования ограниченного радиочастотного ресурса. Эти системы планируются на замену систем первого поколения, однако в Европе обе системы (DVB-T и DVB-T2) будут использоваться одновременно еще достаточно длительное время. В отличие от системы DVB-T, во втором поколении систем определенно использование других методов корегувального кодировки, что позволяет обеспечивать необходимое качество при условиях влияния шумов и помех значительного уровня, которые являются особенно присущими для наземной среды передаваемости. Также предусмотрена такая организация мультиплекса, при которой в приемнике будут обрабатывать только ту его часть, в которой передают данные конкретной программы. Новые для систем наземного вещания методы модуляции, такие как
КАМ-256, но высший порядок быстрого превращения Фурье (определенно режимы 16k и 32k) с возможностью выбора дополнительных значений длительности защитного интервала и количества вспомогательных носійних колебаний в кадре OFDM, повысят эффективность системы передаваемости до 45 %.
На сегодняшний день прогресс систем DVB пришел к передаваемости в речевой среде информации программ и другой телекоммуникационной информации за IP-протоколом, который является основой конвергенции служб.
Новые поколения систем более гибкие, адаптивные зо условий передаваемости и к застосовань, более дружественные к пользователям.
В Украине уже внедрено 35 из 129 стандартов ETSI и некоторых других стандартов, ів которых определенно основные аспекты относительно систем DVB, и планируется продолжение разработки соответствующих национальных стандартов этого направления.
Системы воссоздания видеоинформации
Современный уровень мирового прогресса характеризуется большим многообразиям принципов воссоздания видеоинформации, используемых на практике.
В ТВ и мультимедийных системах наиболее широко используются рідиннокристалічні дисплеи. Они пригодны для воссоздания изображений стандартной, высокой и сверхвысокой четкости. Это сделало возможным внедрение телевидения высокой четкости.
На сегодняшнее время также используются дисплеи, которые работают за другими принципами, – плазменные, светодиодные, проекционные и другие.
В стандартах IEC определенно методы измерения характеристик разных типов дисплеев для мультимедийных застосовань. Эти стандарты уже внедрены в Украине. Область применения этих стандартов может быть распространено на дисплее ТВ приемников цифрового вещания.
Системы оценки и моніторінгу качества изображений
Поскольку в цифровом вещании используют компромисс между степенью сжатия аудиовизуальной информации и скоростью цифрового потока, чрезвычайно важно осуществлять контроль качества воспроизводительной информации.
В ТВ вещании используют оценку и контроль качества изображений на разных слоях модели открытых систем ISO, в том числе, оценивают качество передаваемости цифрового сигнала за техническими параметрами, качество передаваемости цифрового потока за параметрами, которые характеризуют работы системы, а также качество воспроизводительной информации.
В Рекомендациях МСЕ определенно жесткие требования к трактам вещания, и для удовлетворения этих требований необходимо иметь соответствующую метрологическую базу. В Украине начато разрабатывание соответствующих национальных стандартов.
Состояние национальной стандартизации
На сегодняшний день в Украине разработана нормативная база внедрения первой очереди систем цифрового вещания. Создано приблизительно 100 стандартов в сфере цифрового телевизионного и мультимедийного вещания и других аудиовизуальных застосовань.
Необходимо продолжение этой работы, учитывая большую динамику разрабатывания мировых стандартов в сфере аудиовизуальных и других інфокомунікаційних технологий.
----------------------------------------
----------------------------------------
--------------------------------------
DVB-S (UA)
Стандарт DVB-S Супутникове ТБ (SAT) мовлення було і залишається найшвидшим, надійнішим і економічнішим способом подачі ТБ сигналу високої якості в будь-яку точку обширного простору. Всі мовні штучні супутники Землі (ШСЗ) розміщуються на так званій геостаціонарній орбіті (ГО) - круговій орбіті заввишки ~36000 км. в плоскості екватора. Знаходячись на ГО, супутник нерухомий відносно поверхні Землі, оскільки обертається з тією ж кутовою швидкістю, що і Земля. Зона видимості геостационарной ШСЗ - біля одной третини земної поверхні. Для SAT мовлення виділені спеціальні ділянки радіочастотного спектру в сантиметровому діапазоні хвиль, де допускається підвищена щільність потоку потужності з ШСЗ. Найбільш освоєна ділянка KU-диапазона з частотами 11,7.12,5 Ггц. Мовну потужність ШСЗ в даній точці прийому прийнято характеризувати еквівалентною ізотропно випромінюваною потужністю (ЕІВП), що є творінням вихідної потужності передавача ШСЗ на коефіцієнт посилення передавальної антени в даному напрямі. ЕІВП зазвичай виражається в дб\Вт (dbw) і зазвичай складає 45.60 dbw. У сусідніх діапазонах 10,7.11,7 Ггц і 12,5.12,75 Ггц віщають супутники так званої фіксованої супутникової служби з типовими значеннями ЕІВП 38.52 dbw. Однією з особливостей вживання ЕІВП є обмеженість енергетичного потенціалу супутникового ретранслятора, через що в SAT мовленні традиційно використовують методи обробки, що вимагають мінімального відношення несущая/шум (C/n) на вході демодулятора в обмін, наприклад, на смугу частот сигналу. У аналоговому мовленні це був вибір частотної модуляції (замість аналогової), а в цифровому мовленні доводиться застосовувати потужне каскадне перешкодостійке кодування і модуляцію з невисокими кратностямі (наприклад, QPSK замість більш високошвидкісний 16 QAM). Додатковою особливістю цифрового мовлення SAT є той факт, що багатопрограмне мовлення здійснюється за рахунок мультіплексированія в цифровому потоці, а робота передавача ІСЗ здійснюється млосна такою, що одной несе в нелінійному режимі, що дозволяє підвищити його вихідну потужність на 2,5.4 db. Таке підвищення енергетики еквівалентне зменшенню діаметру рефлектора приймальної антени в 2 рази порівняно з прийомом сигналів аналогового мовлення. У 1994г. в рамках консорціуму DVB Project був створений Європейський стандарт супутникової цифрової системи багатопрограмного ТБ мовлення - стандарт DVB-S, що працює в смузі частот 11/12 Ггц (European Standard EN 300 421 v.1.1.2, 1997-08). Для цілей SAT мовлення виділені смуги частот в діапазонах 12, 29, 40 і 85 Ггц. У діапазонах 40 Ггц і 85 Ггц виділений спектр частот шириною в 2 Ггц. У жовтні 1996г. був прийнятий проект Рекомендації по загальних функціональних вимогах до багатопрограмних систем SAT мовлення в смузі частот 11/12 Ггц, а вже в жовтні 1999г. був вироблений проект нової Рекомендації, що враховує, що в світі існують чотири схожі по архітектурі системи: стандарт DVB-S (Система А), DSS (Система В), G1-MPEG-2 (Система З) і ISDB-S (Система D). Система А (стандарт DVB-S) розроблена європейським консорціумом DVB Project і призначена для доставки служб багатопрограмного ТБ мовлення або ТВЧ в частотних діапазонах фіксованою і радіомовною SAT служб (10,7.12,75 Ггц) з їх безпосереднім прийомом на домашні інтегральні приймачі-декодери, а також на приймачі, підключені до систем з SAT колективними ТБ антенами SMATV (Satellite Master Antenna ТБ), і систем кабельного телебачення (СКТ) при первинному і вторинному розподілах програм ТБ мовлення. В даний час практичне все цифрове SAT ТВ мовлення на всі п'ять континентів здійснюється за стандартом DVB-S. Існує два основні способи цифрової передачі SAT сигналів: - передача N стислих цифрових сигналів на N що несуть; - ультіплексированіє N стислих цифрових сигналів і їх передача на тій, що одной несе. Число програм ТБ мовлення, яке можна передавати за допомогою одного супутникового транспондера, залежить від необхідної швидкості передачі інформації, компонентного або композитного формату кодування для джерела сигналу, якості і роздільної здатності вихідного зображення, критичності алгоритму стискування до деяких видів зображень і необхідної якості відновленого зображення. Досягнення в області стискування даних дозволяє організувати велике колічество цифрових високоякісних ТБ каналів відносно низькими швидкостями (менше 1 Мбіт/с, що еквівалентне 20-25 ТБ каналів в стандартній смузі SAT каналу величиною 27 Мгц). У багатьох випадках допустима і швидкість в 400 кбіт/с, що еквівалентно не менше 60 ТБ каналів з одного транспондера. На передавальній стороні виконуються наступні перетворення потоку даних для його адаптації до каналу: - транспортне мультіплексированіє і рандомізація для дисперсії енергії; - зовнішнє кодування за допомогою коди Рида-Соломона (RS); - згортальне перемеженіє і внутрішнє кодування з використанням виколотої згортальної коди; - формування сигналу в основній смузі частот і його модуляція.
DVB-S (RU)

Стандарт DVB-S Спутниковое ТВ (SAT) вещания было и остается самым быстрым, более надежным и более экономическим способом подачи ТВ сигнала высокого качества в любую точку обширного пространства. Все языковые искусственные спутники Земли (ШСЗ) размещаются на так называемой геостационарной орбите (ГО) - круговой орбите высотой ~36000 км. в плоской экватора. Находясь на ГО, спутник неподвижен относительно поверхности Земли, поскольку вращающийся с той же угловой скоростью, что и Земля. Зона видимости геостационарной ШСЗ - около одной трети земной поверхности. Для SAT вещания выделены специальные участки радиочастотного спектра в сантиметровом диапазоне волн, где допускается повышенная плотность потока мощности из ШСЗ. Наиболее освоенный участок KU-диапазона с частотами 11,7.12,5 Ггц. Языковую мощность ШСЗ в данной точке приема принято характеризовать эквивалентной изотропно излучаемой мощностью (ЕИВП), которая является творением исходной мощности передатчика ШСЗ на коэффициент усиления передаточной антенны в данном направлении. ЕИВП обычно выражается в дб\Вт (dbw) и обычно составляет 45.60 dbw. В соседних диапазонах 10,7.11,7 Ггц и 12,5.12,75 Ггц вещают спутники так называемой фиксированной спутниковой службы с типичными значениями ЕИВП 38.52 dbw. Одной из особенностей употребления ЕИВП есть ограниченность энергетического потенциала спутникового ретранслятора, из-за чего в SAT вещании традиционно используют методы обработки, которые требуют минимального отношения несущая/шум (C/n) на входе демодулятора в обмен, например, на полосу частот сигнала. В аналоговом вещании это был выбор частотной модуляции (вместо аналоговой), а в цифровом вещании придется применять мощную каскадную помехоустойчивую кодировку и модуляцию с невысокими кратностям(например, QPSK вместо более высокоскоростной 16 QAM). Дополнительной особенностью цифрового вещания SAT является тот факт, что многопрограммное вещание осуществляется за счет мультиплексирования в цифровом потоке, а робота передатчика ИСЗ осуществляется томная такой, что одной несет в нелинейном режиме, что позволяет повысить его исходную мощность на 2,5.4 db. Такое повышение энергетики эквивалентно уменьшению диаметра рефлектора приемной антенны в 2 раза в сравнении с приемом сигналов аналогового вещания. В 1994г. в рамках консорциума DVB Project был создан Европейский стандарт спутниковой цифровой системы многопрограммного ТВ вещания - стандарт DVB-S, который работает в полосе частот 11/12 Ггц (European Standard EN 300 421 v.1.1.2, 1997-08). Для целей SAT вещания выделенные полосы частот в диапазонах 12, 29, 40 и 85 Ггц. В диапазонах 40 Ггц и 85 Ггц выделенный спектр частот шириной в 2 Ггц. В октябре 1996г. был принятый проект Рекомендации по общим функциональным требованиям к многопрограммным системам SAT вещания в полосе частот 11/12 Ггц, а уже в октябре 1999г. был выработанный проект новой Рекомендации, которая учитывает, что в мире существуют четыре похожих по архитектуре системы: стандарт DVB-S (Система А), DSS (Система В), G1-MPEG-2 (Система Из) и ISDB-S (Система D). Система А (стандарт DVB-S) разработанная европейским консорциумом DVB Project и предназначенная для доставки служб многопрограммного ТВ вещания или ТВЧ в частотных диапазонах фиксированной и радиовещательной SAT служб (10,7.12,75 Ггц) с их непосредственным приемом на домашние интегральные приемники-декодеры, а также на приемники, подключенные к системам из SAT коллективными ТВ антеннами SMATV (Satellite Master Antenna ТВ), и систем кабельного телевидения (СКТ) при первичном и вторичном распределениях программ ТВ вещание. В настоящее время практическое все цифровое SAT ТВ вещание на все пять континентов осуществляется по стандарту DVB-S. Существует два основных способа цифровой передачи SAT сигналов: - передача N сжатых цифровых сигналов на N что несут; - мультиплексирование N сжатых цифровых сигналов и их передача на той, что одной несет. Число программ ТВ вещание, которое можно передавать с помощью одного спутникового транспондера, зависит от необходимой скорости передачи информации, компонентного или композитного формата кодировки для источника сигнала, качества и разрешающей способности исходного изображения, критичности алгоритма сжатия к некоторым видам изображений и необходимого качества возобновленного изображения. Достижение в области сжатия данных позволяет организовать большое количество цифровых высококачественных ТВ каналов относительно низкими скоростями (менее 1 Мбит/с, что эквивалентное 20-25 ТВ каналов в стандартной полосе SAT канала величиной 27 Мгц). Во многих случаях допустимая и скорость в 400 кбіт/с, что эквивалентно не менее 60 ТВ каналов из одного транспондера. На передаточной стороне выполняются следующие превращения потока данных для его адаптации к каналу: - транспортное мультиплексирование и рандомизация для дисперсии энергии; - внешняя кодировка с помощью кода Рида-Соломона (RS); - сверхточное перемежение и внутренняя кодировка с использованием выколотого сверхточного кода; - формирование сигнала в основной полосе частот и его модуляция.

Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:

Какие бывают спутниковые антенны
3 мая 2009, 15:45

В общем, пора приступить к написанию постов по конкретным элементам систем приема спутникового ТВ. Начну - с антенн.

Как я уже писал, уровень сигнала геостационарного спутника очень мал, поэтому для приема применяются узконаправленные антенны. Любая спутниковая антенна имеет в своем составе малошумящий деполяризатор-усилитель-конвертер (LNB - Low Noise Block). Фактически, сама “антенна” очень мала, а громадные “тарелки” - это всего лищь отражатели, фокусирующие сигнал в одной точке.

Самый простой и распространенный тип спутниковой антенны - это однозеркальная антенна с параболическим отражателем. Как известно, замечательное свойство параболы состоит в том, что параллельные ее оси лучи она фокусирует в одну точку. Если же изготовить металлический отражатель в форме параболы, то радиоволны от спутника, отразившись от него, сфокусируются в этой точке, в которой и размещается собственно приемная антенна, встроенная в LNB.

Выпускаются прямофокусные и оффсетные антенны. Прямофокусная антенна имеет осесимметричную форму, конвертер на ней располагается по центру. Принцип работы такой антенны наглядно можно показать на рисунке:

Подобная конструкция довольно проста, прямофокусные антенны можно собирать из отдельных “лепестков”, что дает преимущество при изготовлении больших антенн.

К сожалению, у прямофокусных тарелок имеются и недостатки. Во-первых, на рисунке “угол места” спутника (”высота” его над горизонтом) не очень большой. Если же спутник находится достаточно высоко (как чаще и бывает, например, в Москве угол места для Eutelsat 36A составляет 26 градусов), то “тарелка” смотрит высоко в небо и собирает внутри себя все осадки. Напомню, что СВЧ-сигнал через снег и воду не проходит. Во-вторых, у прямофокусной тарелки крепление конвертера находится довольно высоко, и для его обслуживания приходится куда-нибудь залезать.

Второй вариант - офсетные (то есть “смещенные”) тарелки, где “срез” делается не перпендикулярно оси параболы, а под некоторым углом. Выглядит это так:

Такая антенна отражает лучи не перпендикулярно своей плоскости, а “вниз”. Конвертер у нее находится не напротив центра антенны, а выносится в точку фокуса на “штанге”, прикрепленной к нижней части отражателя. В отличие от крепления конвертера на прямофокусной антенне, эта штанга с конвертером не “затеняют” полезную площадь отражателя, поэтому антенны небольших размеров (до метра в диаметре) преимущественно деляют офсетными.

Кстати, для жильцов дома напротив офсетная тарелка кажется направленной в их сторону, что пугает всевозможных параноидальных старушек. Они начинают писать письма во все инстанции с обвинениями владельца антенны в собственных болячках - “он нас облучает”. Не надо ставить очень большие антенны прямо перед чьими-то окнами.

Довольно важный показатель для параболической антенны - фокусное расстояние. В большинстве простых случаев оно не имеет значения, но при сборке систем для C-диапазона или установке мультифидов знание его будет очень полезно. Подробнее о влиянии фокусного расстояни речь пойдет в следующих записях, посвященных сложным приемным системам.

Отдельно следует упомянуть сетчатые или перфорированные антенны. Если “сетки”, особенно прямофокусные, довольно распространены и неплохо себя зарекомендовали в C-диапазоне, то для Ku-диапазона они не очень хороши. Из-за эффектов волновой оптики на отражение радиосигнала не влияют мелкие отверстия в рефлекторе, по размерам сравнимые с длиной волны. Для C-диапазона вполне допустимо изготовление антенн из мелкоячеистой сетки. Такие антенны получаются дешевле “сплошных” и выдерживают большую ветровую нагрузку, а это при диаметре полтора-два метра уже критично.

В Ku-диапазоне такие антенны уже не очень хороши. Впрочем, и здесь есть возможность снизить ветровую нагрузку. Питерская фирма Lans выпускает небольшие (60, 90 и 120 см) перфорированные антенны для Ku-диапазона. Они делаются не из сетки, а из металлического листа с небольшими (2-3 мм) отверстиями. Стоимость, правда, возрастает за счет использования перфорированного стального листа, но не критично. У меня стоят две такие антенны (60 и 90 см), я не жалуюсь.

Кроме однозеркальных параболических антенн, существуют и другие варианты антенн с отражателем. Я упомяну про антенны Кассегрена, Грегори и тороидальные антенны. Схемы Кассегрена и Грегори - это антенны с двумя рефлекторами. У Кассегрена первый рефлектор имеет параболическую форму, второй - гиперболическую, у Грегори оба рефлектора - параболы. Полезное свойств таких антенн - низкая кроссполяризация, то есть они эффективно предотвращают “смешивание” сигналов разных поляризаций. В большинстве случаев это неважно, но такие антенны используются некоторыми энтузиастами спутникового ТВ. Подробнее о них можно прочитать на форуме Альяно. На фотографии - антенна Грегори, сделанная на базе обычной офсетной “параболы”.

Отдельно стоит упомянуть про “тороидальные” антенны. Этот тип двухзеркальных антенн появился сравнительно недавно, но сразу получил большое распространение. Замечательное свойство тороидальной антенны состоит в том, что она нормально фокуирует всю “дугу Кларка”, а не один-единственный спутник, на который она направлена. Такая антенна позволяет одновременно принимать спутники с разбросом орбитальных позиций в 50 градусов. Согласитесь, звучит заманчиво. К сожалению, сейчас выпускаются только тороидалки, эквивалентные по параметрам 90 см антенне, а это не очень много для приема интересных “европейских” спутников. В Москве на 90 см можно принимать 9E, 13°E, 36E и 80E - две “обычные” тарелки (одна с мультифидом 9+13+36) обойдутся дешевле.

В сытой и богатой Европе, над которой висит множество мощных спутников, иногда применяют диэлектрические антенны, в которых фокусировка осуществляется “линзой” из диэлектрика. Знающий физику поймет, не знающий - поверит на слово. Отражатель в таких антеннах - плоский, а LNB крепятся на специальном держателе.

Кроме того, недавно появились плоские антенны. В них нет LNB, а антенна состоит из множества одинаковых приемных “модулей”, работающих по принципу фазированной решетки. Контролер антенны может переключать эти модули в соответствии с заданным направлением и поляризацией сигнала.

Стоимость даже небольшой такой антенны довольно высока - представьте, сколько в ней напихано малошумящих СВЧ-транзисторов.

Напоследук упомяну о том, что в той же сытой и благополучной Европе для приема спутников можно применять и “обычные” направленные антенны (вариации на тему Яги, радиолюбители поймут). В таких антеннах LNB “встроен” в антенну - как усилитель в популярные “польские” антенны для эфирного ТВ.

Несмотря на обилие “экзотических” антенн, “любительские” системы приема спутникового ТВ обычно построены на базе однозеркальных параболических антенн. Поэтому дальше речь пойдет именно про них.

В России и на Украине доступно огромное количество спутниковых антенн разных производителей: польские Globo, Mabo, датские Triax, харьковские “Вариант”, ульяновские “Супрал”, петербургские Lans, немецкие Golden Interstar, и многочисленные китайские поделки на тему “2 метра из фольги”. Выбор богат, но сильно зависит от региона, поэтому ограничусь общими рекомендациями.

Большие антенны (более 120 см в диаметре) применяются в основном в C-диапазоне, для них важно знание фокусного расстояния для правильного выбора облучателя на конвертер. Эти антенны часто бывают прямофокусными. В C-диапазоне допустимо применение недорогих антенн из мелкоячеистой сетки.

Антенны диаметра 120 см и ниже чаще бывают офсетными и применяются для Ku-диапазона. Перфорированные антенны малых диаметров не распространены, но смотрятся необычно.

Основные размеры антенн - 40, 60, 90, 120, 150 и 180 см. Антенны больших диаметров применяются редко. Чем меньше диаметр антенны, тем проще ее настраивать - шире диаграмма направленности (легче “попасть” в спутник) и проще вращать антенну.

“Сплошные” металлические антенны делаются из стали или алюминия. Стальные антенны прочнее и выдерживают более сильный ветер. К сожалению, они довольно тяжелые и дорогие, а также подвержены коррозии при отсутствии обслуживания. Алюминиевые антенны не ржавеют, но менее прочны - особенно грешат этим китайцы, делающие антенны чуть ли не из фольги. При сильном ветре дешевую 120 см прямофокусную тарелку буквально “сворачивает в трубочку”.

Иногда “в хозяйстве” оказываются антенны от всевозможной военной или связной техники. При наличии прямых рук такие антенны идеально подходят для приема спутникового ТВ, а стоимость трехметровой “сетки” от списанной тропосферной станции может составить две бутылки водки

В следующих частях - рассказ о выборе LNB, объяснение загадочного слова “мультифид” и описание элементов “фидерной системы” - что стоит между антенной и ресивером. Затем - краткий обзор современных ресиверов и первый “практический” пост - о настройке простейшей системы “одна антенна - один спутник - один ресивер”.
Источник информации: https://shura.luberetsky.ru/2009/05/03/ka
kie-byvayut-sputnikovye-antenny/

Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:

Устанавливаем спутниковую антенну.

Список основных понятий.

Спутник - космический аппарат, находящийся на геостационарной орбите Земли и ретранслирующий телевизионный сигнал на определенную территорию Земли посредством транспондера. Все Спутники находятся в плоскости экватора, поэтому находятся на одной широте, но различаются по долготе. Кроме названия имеют еще и обозначение долготы. К примеру, Amos 4°W означает, что спутник называется Amos и находится на 4-м градусе западной долготы (W-это West). Hotbird 13°E-спутник Hotbird, находится на 13-м градусе восточной долготы (E-это East). Исходя из того, что спутники находятся в определенных точках на орбите, они имеют и определенные зоны покрытия территории Земли.

Транспондер - приемопередатчик, находящийся на спутнике. Характеризуется шириной и направленностью посылаемого луча и частотой вещания.

Спутниковая антенна - основной элемент спутниковой системы абонента для получения сигнала со спутника, антенна усиливает слабый отраженный спутниковый сигнал по всей своей поверхности и фокусирует его в определенную точку, в которой устанавливается конвертер. Наиболее распостраненные антенны - прямофокусные и офсетные. Прямофокусные представляют собой параболическое зеркало с фокусом в геометрическом центре, офсетные же имеют смещенный фокус. Соответственно, конвертер у прямофокусной антенны установлен по центру, у офсетной-смещен.
Наибольшее распостранение у обычных пользователей получили именно офсетные антенны. Они дешевы, просты в установке и настройке. Производятся антенны различных диаметров и из различных материалов. Материал, как правило - либо алюминиевый сплав, либо сталь. Бывают антенны неповоротные (жестко закрепленные) и антенны с мотоподвесом. Мотоподвес поворачивает антенну на заданные углы и позволяет принимать сигнал с огромного количества спутников, находящихся в зоне видимости. Настраиваются последние для новичка не очень просто. Размер антенны выбирается индивидуально, в зависимости от мощности сигнала необходимого для просмотра спутника. Диаметр антенны необходимо подбирать с некоторым запасом, поскольку атмоферные осадки (сильный дождь, снег) создают существенные помехи спутниковому сигналу.

Конвертер - устройство, предназначенное для получения сигнала спутника, отраженного от антенны и устанавливаемое на соответствующем держателе в фокусе антенны, конвертер универсальный - он переключается на заданную поляризацию напряжением 13/18 В, подаваемым ресивером. 13 В - вертикальная поляризация, 18 В - горизонтальная. Еще один нюанс: конвертеры бывают с 1-м выходом, 2-мя, 4-мя, 8-ю. Исходя из того, сколько независимых точек просмотра будет установлено, конвертер с соответствующим количеством выходов должен быть установлен, поскольку все выходы конвертера независимые.
Мультифид - держатель для дополнительного конвертера. Поскольку спутники расположены на геостационарной орбите сравнительно близко друг от друга (по определенным меркам), возможен одновременный прием сигнала на одну антенну при помощи мультифида с нескольких рядом расположенных спутников. Классический пример - 3 спутника (Hotbird 13°E, Sisius 4.8°E, Amos 4°W), принимаемые на 1-у неповоротную антенну. Как правило, на основном (фокусном) держателе антенны устанавливается конвертер, настраиваемый на Sisius 4.8°E, на 1-м мультифиде - конвертер на Hotbird 13°E, на 2-м мультифиде - конвертер на Amos 4°W.

DiSEqC - это устройство, переключающее сигнал с нескольких конвертеров на один кабель. К входам и выходу DiSEqC подключается коаксиальный кабель через F-коннекторы, кабель обязательно должен иметь волновое сопротивление 75 Ом, сделан из качественных материалов, выдерживающих серьезные температурные перепады и имеющим хорошую экранирующую оплетку.
Кронштейн антенны - простой металлический держатель, который крепится к стене (как правило) и к которому крепится антенна. Должен быть сделан максимально надежно, чтобы ветер не сорвал антенну.

Спутниковый ресивер - устройство, принимающее спутниковый сигнал с конвертера и выводящее его на телевизор в виде привычной картинки со звуком. Ресиверы бывают как для открытых некодированных каналов (FTA), так и для кодированных, с картоприемниками, со слотами для дополнительных модулей декодирования, с эмулятором, с различными видео выходами, с жестким диском, на сегодня активно вводится в эксплуатацию спутниковое вещание в HD формате (видео высокого разрешения) и в MPEG4. Ресиверы, поддерживающие данные форматы, стоят, как правило, много дороже обычных. Поэтому перед покупкой спутниковой системы нужно определиться, какой контент вы будете смотреть и какой вам для этого нужен ресивер. Дешевые ресиверы, как правило, не отличаются высоким качеством изображения и звука, большой функциональностью и быстрым переключением каналов. Огромное количество каналов с разных спутников защищены кодировками. Кодировки бывают различные -Viaccess, Seca, Irdeto, Nagravision, BISS и т.д.
Установка.

Антенна должна быть установлена в зоне прямой видимости южного направления. Прямой - значит что перед антенной не должно быть никаких препятствий в виде домов, деревьев и прочего. Именно по этой причине наиболее оптимальные места для установки антенн-балконы и крыши.

Для установки антенны Вам понадобятся:
Перфоратор со сверлами с победитовыми наконечниками. Диаметр сверла выбирается чуть меньше, чем диаметр анкерного болта. Намного меньше – нельзя - анкер не войдет в стену. Больше - будет "болтаться" и его толком не получится затянуть.
Крестовидная отвертка.
Накидной ключ на 10.
Накидной ключ на 13.
Разводной ключ.
Молоток.
Нож для резки бумаг (для зачистки кабеля под коннекторы).
Кусачки.
Ресивер с пультом.
Маленький телевизор.
220В с удлинителем на 3 розетки.

Самые интересные вопросы - куда направлять антенны? Как определить направление? Как настроить антенны без сатфайндера (прибор для настройки спутниковых антенн - стоит от $400)?
Если у Вас антенна с 3-мя конвертерами - то это однозначно Sirius, Hotbird, Amos - у нас много таких и фирмы-установщики их в основном и ставят. Если же у вас таких ориентиров нет, то дело хуже. Нужно определить южное направление и пытаться направлять антенну туда. Еще раз непременное условие - перед антенной ни в коем случае не должно быть никаких видимых преград в направлении спутника!!! Кроме всего прочего - в ситуации, когда антенна устанавливается под чьими-то балконами или козырьками - следите, чтобы потоки воды или снега с верхнего козырька не попадали прямиком на вашу антенну.
Анкерами закрепить настенное крепление к стене по направлению установки антенны. Дальше на кронштейн устанавливается антенна. Для настройки антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях требуется зажимать крепление настолько, чтобы антенна самостоятельно не изменяла свой наклон, но при этом ее с некоторым усилием можно было перемещать в плоскостях.
Далее на центральный держатель конвертера антенны надеваются оба мультифида, во все держатели вставляются конвертеры, и все затягивается так, чтобы конвертеры в мультифидах можно было с некоторым усилием поворачивать во всех плоскостях (кабели к конвертерам подключаются позже).
После этого начинается процесс настройки. К центральному конвертеру прикручивается F-коннектором отрезок кабеля пару метров длиной, второй конец кабеля прикручивается к ресиверу. Ресивер подключается к телевизору, только после этого включается питание 220В. Немаловажный момент - при накручивании на кабель F-коннектора необходимо тщательно следить, чтобы тонкие проводнички экранирующей оплетки кабеля не замкнулись с ценральной жилой, иначе можно вывести из строя ресивер!!!
Включите телевизор, ресивер, войдите в меню Установка-Поиск каналов. В списке спутников слева выберите Sirius 2/Ku 4.8°E-именно на этот спутник будет настроен жестко закрепленный центральный конвертер. Справа в меню выбираем:

LNBP: Вкл. (включить питание конвертера)

LNBP Type : Universal (универсальный тип конвертера, согласно купленным Вами)

LNBP Freq : 10600/9750 (указано на конвертерах)

22Khz: Авто (сигнал для переключения дисека - так и оставляем)

DiSEqC : None (так и оставляем, поскольку сигнал подключен пока напрямую, а не через дисек)

Далее желтой кнопкой пульта заходим в подменю Транспондер и выбираем транспондер, на котором будем искать сигнал (советую заранее выписать себе несколько транспондеров выбранных со спутников с различными поляризациями и РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ бесплатными каналами (FTA). Список можно найти по ссылкам ниже. Я для себя решил настраиваться по следующим транспондерам:
Спутник Транспондер Канал для визуальной проверки
Sirius 4.8°E 11766 H Novy Kanal , 5 Kanal (Ukraine)
Sirius 4.8°E 11996 H Russia Today
Sirius 4.8°E 12073 H Inter+
Sirius 4.8°E 12245 V Europe by Satellite
Hotbird 13°E 10971 H 3 Channel
Hotbird 13°E 11034 V RTR Planeta
Hotbird 13°E 11411 H Adjara TV
Hotbird 13°E 11766 V Rai Uno
Hotbird 13°E 12207 H Fashion TV Europe
Amos 4°W 10722 H K1, 1+1, Kino
Amos 4°W 10759 H Telekanal STB, Tonis, MTV Ukraine
Amos 4°W 10925 V Russia Today
Eutelsat 36A 36E 11727 L Gameplay TV, RU TV
Eutelsat 36A 36E 12322 R NTV Plus Infokanal

Для удобства, качество сигнала можно вывести на полный экран кнопкой Info. Ориентироваться следует по нижней шкале "Качество". Антенна ведь пока "смотрит" в сторону спутника очень приблизительно.
Дальше наступает самый непростой момент, требующий немалой выдержки - это настройка антенны в плоскостях. Почему необходима выдержка - буквально несколько миллиметров, и сигнала не будет. Не то что он будет плохим, а его не будет вовсе! Настройка заключается в следующем - необходимо установить антенну в некотором вертикальном положении, после этого нужно очень-очень плавно вращать антенну в горизонтальном направлении и при этом внимательно смотреть на шкалу качества, вначале - в одну сторону, и если шкала не меняется с 0, то в другую. Когда обнаруживается, что шкала качества выросла хотя бы до 10-15 - это уже первая удача, можно остановиться и передохнуть :) Если же во всей горизонтальной плоскости найти сигнал не удается, нужно немного изменить вертикальный угол антенны и начинать снова перемещение в горизонтальной плоскости до появления сигнала. Когда сигнал найден хоть какой-то, теперь нужно пытаться еще более плавно перемещать антенну влево-вправо и добиваться максимального уровня качества сигнала. Добившись этого, нужно попробовать добиться еще большего сигнала очень плавным перемещением антенны вверх-вниз. После этого можно попробовать по чуть-чуть поворачивать конвертер вокруг своей оси в держателе (на конвертере для этого нанесены метки).
Добиться максимального сигнала можно ТОЛЬКО совокупностью всех этих регулировок. Еще нюанс - если не получается найти сигнал ни при каких условиях, а вы 100 раз все перепроверили, в том числе настройки ресивера, имеет смысл попробовать другой конвертер, возможно этот – неисправен. После этого можно просканировать транспондеры (ищите в документации к своему ресиверу как это сделать) и визуально посмотреть, принимаются ли каналы и соответствуют ли они выбранному спутнику .
Когда сигналы в горизонтальной и вертикальной поляризациях максимальны из того, что можно вытянуть, необходимо туго-натуго затянуть все регулировочные недожатые гайки. И тут есть один неприятный момент - затягиваешь гайку, антенна при этом чуть меняет свое направление, а качество сигнала может ощутимо уходить! Так что затягивать тоже нужно очень аккуратно.
Все, антенна и первый конвертер настроены. Выключаем ресивер из розетки, накручиваем кабель с центрального конвертера на конвертер слева (на тот, что на мультифиде, если смотреть на антенну спереди), включаем все, в меню выбираем Hotbird 13°E, те же настройки меню справа, что и для Сириуса, выбираем рабочий транспондер и пытаемся настроить максимальное качество сигнала. Только в этот раз регулируем не антенну, а сам конвертер на мультифиде. Он может перемещаться во всех плоскостях по отношению к фокусу антенны - влево, вправо, вверх, вниз, вперед, назад.
Все гайки затягиваются, когда сигнал максимален. Не забудьте про проверку в обоих поляризациях. Просканируйте транспондеры Hotbird 13°E и проверьте какие-нибудь бесплатные каналы визуально.
Снова все выключить, перекрутить кабель на 3-й конвертер, включить все, выбирать Amos 4w и произвести настройку для него. Все аналогично. После этого настройку антенны можно считать оконченной.
У DiSEqC есть 1 выход на ресивер, обозначаемый REC и 4 входа для конвертеров, именуемые 1,2,3,4. Конвертеры подключаю так :

1-Sirius

2-Hotbird

3-Amos

С подключением все просто - к каждому конвертеру подключается отрезок кабеля, подключаемый к соответствующему входу DiSEqC. Если устанавливаетя одна антенна с 1-м конвертером, то и DiSEqC не нужен. DiSEqC устанавливается недалеко от антенны и желательно, заключается в водонепроницаемую коробку, для того, чтобы на него не попадали осадки. В днище коробки для дисека желательны отверствия для вентиляции. Острые углы изгибов кабеля не допускаются! F-коннекторы на конвертерах закрываются или входящими с комплект колпачками или термоусадочной трубкой. Настраиваем в меню ресивера протокол DiSEqC и распределение конвертеров согласно входам (портам) DiSEqC. Сохранить изменения, проверить, все ли входы DiSEqC работают (т.е. на всех ли настроеных спутниках есть сигнал). У кого-то может возникнуть вопрос - а почему сразу не подключить все конвертеры к DiSEqC, все входы прописать и настраивать антенны? Ответ простой - при реально неработающем DiSEqC вы убьете ОЧЕНЬ много времени и нервов, пытаясь настроить сигнал, который нельзя будет найти по определению. Кроме всего прочего, без DiSEqC вы быстрее определите, рабочий ли конвертер вы купили.
Кабели притягиваем стяжками, чтобы ничего не болталось. Остается не в натяжку прикрепить кабель к тросику, тросик спустить вниз и натянуть. Развести в квартире кабель, подключить ресивер, телевизор и смотреть спутниковое ТВ!!!

Немаловажный момент при высотной установке спутниковых антенн: кроме техники безопасности и страховки себя в первую очередь, при вывешивании антенны на кронштейн или мачту всегда страхуйте и антенну. Просто представьте себе, что может вытворить с головой случайного прохожего или с кузовом дорогущей BMW спланировавшая с высоты антенна :)
Еще совет - устанавливаемые на крыше антенны многие советуют заземлять.
Покрытие регионов спутниками
Таблицы
Таблица бесплатных украинских каналов

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #23 Добавлено: 13 августа 2009 11:39
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Всім хто мучиться питанням "що за кодування? і чи можна дивитися?" присвячується:

Viaccess 2.3.

Канали кодовані в системі Viaccess 2.3
Система кодування давно зламана, коди викладені в інтернеті.
Але не поспішаєте радіти. Наприклад, французи, а саме вони придумали систему кодування "Viaccess", знайшли можливість удосконалити старе кодування. На вже наявну систему кодування накладають ще одну - "TPS-Crypt"(Маска). Працює це "неподобство" таким чином - в потік разом з сигналом викидають купу ідентов, і ресівер не може визначитися, який з них справжній.
Довгі "AEC" ключі і допомагають обчислити справжній ідент каналу і він відкривається.
Ключі "AEC" теж викладені в інтернеті. Відома навіть послідовність їх дії, але вони замінюються дуже часто.
В даний час, той хто має ресівер з емулятором і хоче дивитися пакет каналів "TPS"(Multivision) винен через декілька годин "натикивать" нові коди.
У 2007 році на багатьох тюнерах з'явилася нова прошивка що дозволяє дивитися це кодування

Viaccess 2.4

Канали кодовані в системі Viaccess 2.4
Система кодування зламана, коди викладені в інтернеті. Каналів, що використовують це кодування, залишилося не багато.


Viaccess 2.5

Канали кодовані в системі Viaccess 2.5
Маса цікавих каналів закрита в цій системі кодування, зокрема пакет каналів RTV (Наше кіно і ін.), канал NTV-Mir і багато інших.
Найцікавіше, ходять наполегливі чутки, що ця система кодування зламана. Схоже, що зараз шукають покупця на результати злому і може ще в цьому році з'явиться нелегальна карта або модуль відкриваючі канали закодовані в цьому кодуванні.
Це буде сенсацією, великою перемогою телепіратів і бочкою бальзаму на душі "халявщиков", що настраждалися

Viaccess 2.6

Канали кодовані в системі Viaccess 2.6
з цією системою кодування поки "все глухо". Ймовірно на це кодування перейдуть всі канали коли запахнет жаренним на "VIA-2.5"

Viaccess 3.0

На сьогоднішній день абсолютно нове кодування, перегляд її не можливе ніяким з відомих хитрих методів. У ній зараз йдуть тести пакету 'НТВ-плюс' на супутнику Eutelsat 36A, 36E


Betacrypt

Канали кодовані в системі Веtacrypt
Ця система кодування давно зламана і, в даний час, нелегально дивляться канали що залишилися в цьому кодуванні, наприклад, австрійський пакет каналів ORF Digital. Якщо подивитися загальний список каналів закритих цією системою, то "душа радіє". Але не спокушайтеся. Нелегальний перегляд більшості цих каналів неможливий. Упроваджена, так звана, "тунельная" система кодування.Щоб "стародавні" ресівери типу "D-box1" дізнавалися карту з новим кодуванням, зовнішня оболонка кодування залишилася від "Betacrypt", а нутрощі їй вставили від системи кодування "Nagravision"
Цього монстра назвали "Nagravision 2"


Nagravision 2

Канали кодовані в системі Nagravision 2
Останнім часом було багато шуму про "злом системи кодування "Nagravision 2". Під "злом" треба розуміти, що відомий алгоритм кодування і провайдер вже майже не має можливостей боротися.
В даному випадку, ситуація інша. Правильніше говоритиме про "злом" офіційної карти.
Група іспанських хакерів знайшла можливість рахувати інформацію з однією з модифікацій офіційних карт. Такі карти використовувалися і для іспанського варіанту "Nagravision 2"(Armagedon), і для німецького
варіанту цієї системи кодування "Aladin". Навіть частина офіційних карт на "Polsat" були зроблені на основі таких карт.
Інформацію цю продали виробникам нелегальних карток, і ті швиденько налагодили виробництво всяких "сріблянок", "валянків" і т.д.
Іноді з'являється можливість короткочасного перегляду цих каналів на ресіверах з емуляторами. Це стає можливим тому, що виробники нелегальних карток гризуться із-за ринку збуту. Одна із сторін, на зло конкурентам, в певний час викидає ключі.
Провайдери реагують швидко, засвічені ключі замінюються і початий обмін старих офіційних карт.
Особливо важко доводиться німецькій "Прем'єрі" - їм тільки на першому етапі потрібно замінити 3,5 млн. офіційних карток. Недавно вони використовували свою таємну зброю - в їх офіційних картах була закладена ще одна "заморочка" що утрудняє нелегальний перегляд каналів навіть якщо відомі коди. Маніпуляції з картами викликали лавину обурення у офіційних абонентів - багато старих ресіверів, ще наявних у населення, не змогли забезпечити розкодування зміненого сигналу навіть за наявності офіційної карти.
Той факт, що на деяких модулях і картах вже знову можливий нелегальний перегляд цих каналів, говорить про те, що провайдерові від атаки піратів захиститися не вдалося.
За неперевіреною інформацією, хакерами знайдена можливість підібратися і до новітніх модифікацій офіційних карт (ROM-122).
Це катастрофа для розробників системи кодування "Nagravision 2" і провайдерів тих, що використовують це кодування. Нелегальний перегляд цих каналів буде можливий тривалий термін, а обміну підлягають 17 млн. офіційних карт.

Nagravision 1

Канали кодовані в системі Nagravision 1
Система кодування зламана, коди викладені в інтернеті.


Cryptoworks

Канали кодовані в системі Cryptoworks
Схоже, що ця система кодування дійсно зламана. Правда, ключі в інтернеті з'явилися не на всі пакети каналів. Може бути існують якісь модифікації цієї системи кодування, або це пов'язано з якимись економічними міркуваннями хакерів. Певний інтерес представляють два порноканали Hustler TV Europe(PG) і Blue Hustler Europe(PB).
З російською звуковою доріжкою йде канал "Romantica 2", з його нескінченними "мильними" серіалами, і Jetix Central & Eastern з дитячими мультиками.
З'явилася можливість проглядання австрійського пакету каналів "ORF" закодованих не тільки в "Betacrypt", але і в "Cryptoworks".

Videoguard

Канали кодовані в системі Videoguard
Ходять наполегливі чутки, що скоро можуть з'явитися нелегальні карти, що відкривають канали пакетів Viasat і Sky Italia
Особливо цікавий був би пакет російськомовних каналів "Viasat".
"Справа" це, ймовірно, не просте, навіть оригінальна карта на цей пакет працює тільки з певним типом ресівером. Змогли пристосувати до роботи з цими оригінальними картами ресівери "Openbox".
Система така що коли користувач підписується на пакет що віщає в Videoguard йому видають ресівер з секретним номером і картку, картка і ресівер прив'язані як би до один одного і на іншому ресівері вона працювати не буде.

Irdeto 2

Канали кодовані в системі Irdeto 2
Може бажане видають за дійсне, але є інформація, що система кодування зламана і зараз шукають охочих купити результати злому. Зазвичай інтерес до таких справ проявляють виробники карт і модулів.
Могутнім стимулом для "колупання" цієї системи кодування є перехід на "Irdeto 2" пакети каналів Stargate.

Mediaguard 1 (Seca)

Канали кодовані в системі Mediaguard 1 (Seca)
На деякі канали, закриті в цій системі кодування, є коди в інтернеті. Певний інтерес викликає канал "Super 1 Мusic". До 23 годин це музичний канал, а з 23 годин до 4 годин ночі це порноканал.

BISS

Канали кодовані в системі BISS
Це "апаратна" версія кодування. Невеликий софтвер, інсталірованний в ресівер або модуль, за наявності ключів, забезпечує розкодування каналів. Довжина ключів не велика, є можливість обчислення їх простим перебором варіантів. На одному з російських форумів є група ентузіастів, які клацають ці коди як горіхи.
У інтернеті є коди. З деякими ресіверами, що мають емулятор, можливий перегляд таких каналів як Megasport, 1+1 International, M1 International, Stolicnoe TV, Rossiya і ін.

Rosscrypt

Російська система кодування "Rosscrypt" не зламана. Розробили її ще в 70-х роках в СРСР в одному з секретних "НДІ" Комітету держбезпеки, вводиться в експлуатацію тільки в даний час.
Розмір блоку ключів складає 64 битий, значить, спроба підбору кодів простим перебором, це "дохлий номер".
Із закодованих каналів найбільший інтерес для нас представляє Perviy kanal, що транслюється з супутника Express AM1. Для офіційного перегляду цього каналу в Росії організовується продаж відповідного САМ-МОДУЛЯ.

Conax

Були реальні випадки злому, але зараз ключів на неї нема. У неї також кодуються частина порно каналів....

Neotion SHL,Dreamcrypt,KeyFly, Firecrypt

Ці кодування зазвичай використовують порно канали для того, щоб користувач міг їх відкрити використовуючи модулі умовного доступу (CAM) або спеціальні ресівери, наприклад NEOTION BOX,в йому автоматично вбудована підписка на порно канал SEX VIEW XXX

PowerVU.

Наймогутніше і складніше кодування. Її винайшли в США, в основному використовується для військових або для кабельних мереж. Для неї ресівер стоїть більше 1000$. Тут ще складніше ніж навіть в Videoguard. У цьому кодуванні наприклад транслюється пакет AFN з HOT BIRD,этот пакет спеціально зроблений для військових із США які прибувають за межами країни. Єдиний відкритий канал в цьому пакеті це Пентагон тв,канал Американської пропаганди, але можна подивитися для інтересу.

p.s.
- Майже на всіх сучасних ресіверах з емулятором, є можливість без карт дивитися російськомовні, кодовані канали "TET", "Megasport", "1+1 Inter", "Romantica-2", "M1 Inter" та інші.

- З будь-яким ресівером, модулем або картою, зараз немає можливості нелегально дивитися "Eurosport Ru", "СТБ", "1st Baltic Est." "1st Baltic Lit.", "1st Baltic Latv.", REN-TV, "Новий канал", "ICTV", "NTV-Mir", RTV-Uk, пакет каналів "RTV" (Наше кіно і ін.)


Сказане не відноситься до ресіверів одержуючим коди через інтернет методом "шарінга".

Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:

Стандарти телевізійного мовлення
Аналогове телебачення 525 ліній: NTSC * NTSC-J * PAL-M

625 ліній: PAL * PAL-N * PALplus * SECAM

Вже не використовуються: Pre-1940 * 405 lines * 819 lines * Baird-Nipkow * MAC * MUSE

Багатоканальне аудіо: BTSC (MTS) * NICAM-728 * Zweiton (A2, IGR) * EIAJ

Приховані сигнали: Субтитри * Телетекст * CGMS-A * GCR * PDC * VBI * VEIL * VITC * WSS * XDS
Цифрове телебачення Черезрядкове: SDTV (480i, 576i) * HDTV (1080i)

Прогресивне: LDTV (240p, 288p, 1seg) * EDTV (480p, 576p) * HDTV (720p, 1080p)

Цифрові телевізійні стандарти (MPEG-2): ATSC, DVB, ISDB, DMB-T/H

Цифрові телевізійні стандарти (MPEG-4 AVC): DMB-T/H, DVB, SBTVD, ISDB (1seg)

Багатоканальне аудіо: AC3 (5.1) * Musicam * PCM * LPCM * AAC

Приховані сигнали: Субтитри * Телетекст * (CPCM/Broadcast flag) * AFD * EPG

Цифрове кіно: UHDV (2540p, 4320p) * DCI
Технічні проблеми Формат 14:9 * MPEG transport * Перетворення стандартів * Обробка відео * VOD * Чіткість HDTV

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #24 Добавлено: 15 августа 2009 20:38
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #25 Добавлено: 15 августа 2009 20:45
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #26 Добавлено: 18 августа 2009 15:55
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

ключі для PG i PB є на форумі

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #27 Добавлено: 18 августа 2009 19:43
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Что такое кардшаринг?
Существует семейство спутниковых ресиверов нового поколения. С технической точки зрения, это - специальный компьютер для получения информации со спутника. В данном случае - цифровое видео в формате DVD. Решающее отличие таких ресиверов от других - то, что для работы они используют операционную Linux, поэтому опытный программист может писать для нее свои программы. Если от одной карты раздать данные кода на несколько других ресиверов, которые стоят, например, дома, то получится реально сэкономить на цене пакетов, ведь в противном случае к каждому ресиверу нужно было бы приобретать смарт-карту. Однако технически компьютер в соседней комнате не отличается от компьютера на соседнем континенте. Так это и работает.
Дело в том, что из-за вопросов лицензирования спутниковых компаний, малого количества планируемых абонентов и подобных факторов, все спутниковые вещательные компании часто НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ продавать свой продукт в той или иной стране, на которую в действительности приходит сигнал со спутника. В таком случае можно приобрести источник кода для закодированного видео-потока для своего тюнера без использования официальной карты. При использовании кардшаринга ресивер Dreambox запрашивает динамический код с сервера, который в действительности подключен к тюнеру с проплаченной провайдерской картой.

Таким образом, кардшаринг это процесс, при котором информация о динамическом коде провайтера спутникового ТВ передается на другие ресиверы, обладающие возможностью его воспринять, и с помошью полученной информации раскодировать поток со спутника. При этом ресивер-клиент (один из "других ресиверов") отображает раскодированный видео поток точно так же как если бы карта стояла в нем самом, то есть без задержек и т.п.. Для этого ресивер-клиент должен иметь возможность подключиться к ресиверу-серверу через сеть: Интернет, LAN, Wi-Fi. На ресивере-сервере, который раздает информацию клиентам, для оспользования кардшаринга должно быть установлено специальное ПО. У сервера должен быть постоянный IP адрес в сети или имя, чтобы ресивер-клиент знал, куда отправлять запросы на код.
Тюнер определенного типа (Dreambox, DBox2, Relook и другие.) необходим потому что кодировки становятся все сложнее. Сечайс обычно ключ потока обновляется каждые 15-20 сек., так что даже если подобрать ключ, то смотреть канал можно будет всего лишь 15-20 секунд, т.к. спустя это время придет сигнал, зашифрованный с использованием нового ключа.

И вот, вы покупаете Dreambox, устанавливаете на него программы и покупаете доступ к серверу. Затем изменяете пару строк в настроечном файле своего ресивера, перезагружаете его и смотрите спутниковое ТВ без официальной карты. Потребление интернет-трафика в среднем не превышает 30-40Мб за месяц так как запросы ресивера-клиента и ответы сервера Dreambox измераются парой килобайт. Однако если вы расшариваете ресивер для своих друзей или родственников в рамках локальной сети (дом или район), то интернет, конечно, не требуется. Мало того вас за это вряд ли могут наказать потому что вы фактически воспроизводите информацию не публично, а в рамках локальной сети. А это запретить нельзя, по крайней мере пока никто не собирался. Также кардшаринг мог бы быть хорошим (хоть и полулегальным) решением для малых гостиниц, баров и подобных заведений. Ведь возможность показывать своим посетителям, например, горячие спутниковые спортивные каналы, может резко поднять подобный бизнес вверх.

В качестве сервера кардшаринга может быть использован ресивер, на который нужно установить программы, позволяющие реализовать эту скрытую функциональность тюнеров Dreambox и некоторых других. Также нужна оригинальная карта, вставленная в программатор и подключенная к этому компьютеру. Клиентом кардшаринга может являться тот же Dreambox или DVB-плата, установленная в компьютер (SS2, SS3 и т.п.). Кардшаринг поддерживают еще некоторые современные спутниковые ресиверы.

Настройка шаринга на ресивере Samsung 9500
Коротко о Кардшаринг(е) - ничто иное, как раздача другим пользователям DW ключей с официальной карты через Интернет либо локальную сеть. В качестве сервера, раздающего ключи на определённый пакет, может служить Dreambox - спутниковый ресивер на базе операционной системы линукс, компьютер с подключенным к нему программатором и соответствующим программным обеспечением и некоторые другие. Каждые 10 сек. происходит считывание DW ключей с карты, эти ключи направляются всем пользователям, подключенным к данному серверу (естественно не бесплатно). Ввиду того, что смена ключа происходит каждые 10 секунд, для пользования данной услугой необходимо иметь Интернет-соединение с помегабайтной тарификацией.

Передача ключей отъедает очень мало интернет-трафика, в среднем за час просмотра 100-140 кб. Но при этом Интернет-соединение должно быть довольно-таки качественным. Если интернет "дохлый", то будут возникать потери и в этот момент картинка у вас на телевизоре будет замирать либо подсыпать. В данный момент раздача ключей ведётся по 3-м основным протоколам: Newcamd 525(TCP), Camd 357(UDP), Camd 378(TCP). Наиболее устойчивы к потерям пакетов являются протоколы TCP, то есть Newcamd 525 и Camd 378. Но при этом они немного больше потребляют трафика (отличие небольшое от Сamd 357). Важно это только для тех, кто использует GPRS.

Допустим, мы нашли в интернете предложение о предоставлении шаринга на пакет НТВ Плюс по протоколу Newcamd 525.

Для того чтобы начать наслаждаться просмотром любимых каналов необходимо будет проделать следующее:

1. Подключить ресивер кабелем – удлинитель COM порта к компьютеру.

2. Включить ресивер на тот канал, который вы хотите шарить

3. На пульте ресивера 2 раза подряд нажать красную кнопку ”i”.

4. В появившемся окне необходимо при помощи кнопок на пульте “Pg +”и “Pg -” в правой части выставить нужный вам Идент. ( к примеру 023700 для пакета НТВ Плюс в кодировке Viaccess 2.6). Узнать его можно у вашего шарингодателя.

После этого ваш ресивер готов принимать ключи через COM порт на данный канал.

5. Теперь остается настроить на компьютере программу, которая будет брать с сервера ключи через интернет и посылать их в тюнер.

В данный момент существует 2 основные программы такого типа - <<, <<.

Объясню настройки на примере програмы mpcs-0.8k-rc13m-i386-pc-cygwin.exe

Для просмотра пакета НТВ Плюс нам дали, к примеру, вот такую строку инициализации CWS = 127.0.0.1 login password 0102030405060708091011121314

где - 127.0.0.1 - IP адрес сервера;

10001 - порт,через который пойдёт шара;

login - логин;

password - пароль;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 - ключ шифрования патока.

mpcs-0.8k-rc13m-i386-pc-cygwin.exe

Для начала нам потребуется изменить данные следующих файлов:

С помощью программы Total Commander по кнопке F4 начинаем редактировать

mpcs.conf

[serial]

Device = [email protected]/dev/ttyS0

где ttyS0 - СOM порт 1 вашего компьютера, к которому вы подключаете нуль-модемный кабель;

ttyS1 - СOM порт 2 вашего компьютера, к которому вы подключаете нуль-модемный кабель;

Если вы являетесь обладателем более дохлого интернета, то советую поставить следующее:

[serial]

Device = [email protected]/dev/ttyS0?delay=3&timeout=300

Тем самым при потерянных пакетах у вас не так часто будет рвать картинку, но и каналы при этом начнут немного медленнее переключаться.

mpcs.server

[reader]

Label = newcamd

Protocol = newcamd

Key = 0102030405060708091011121314 - меняется на своё

Device = 127.0.0.1,10001 - меняется на своё

Account = login,password - меняется на своё

Fallback = 0

Group = 1

ReconnectTimeout = 20

mpcs.user

[account]

User = tuner

Pwd = tuner

#Uniq = 1

Group = 1

IDENT = 0500:023700 - меняется на своё, в данном случае прописан пакет НТВ Плюс

где : 0500 - тип кодировки (Viaccess)

023700 - идентификационный номер пакета

P.S # - данная строка не активна.

Чтобы изучить настройки данной программы более детально, не забудьте прочитать readme.txt, имеющийся внутри программы.

После всех изменений активируем интернет на компьютере, запускаем mpcs-0.8k-rc13m-i386-pc-cygwin.exe и наслаждаемся просмотром...

Настраеваем шаринг на DreamSky (dsr3000, 6000 ...)
Начиная с версии ПО 1.72 шаринг возможен при помощи компьютера и программы CSC v0.11

1) Соедините ресивер с компьютером нульмодемным кабелем (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5)
2) Включите эмулятор
3) Нажмите INFO ,затем цифру 2, войдите в Меню. Выберите режим работы PC CSC ECM
4) Запустите программу-клиент CSC.EXE.
5) В меню Setting-->Configuration выставите COM-порт.
6) Запустите шаринг Setting-->Start.

Настройки шаринга прописываются в файле csc.config в следующем формате:
IP(or hostname):port:login:password:Des_keys
Знак "#" (решетки) используется для коментирования (отключения неиспользуемых серверов).

========================================

========== ============

При помощи дополнительного устройства IP-box (COM to Ethernet) можно работать даже без компьютера. Для этого:

1) Соедините ресивер с IP-box нуль-модемным кабелем (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5).
2) Включите питание ресивера и IP-box.
3) В меню шаринга (Info +2) выбирите режим NewCS ECM. В меню Установки времени появиятся два новых пункта: Настройки IP-box и Настройки сервера.
4) В меню Настройки IP-box произведите конфигурацию сетевых настроек IP-box.
Если Вы хотите получить настройки автоматически от DHCP-сервера в сети, нужно сделать сброс IP-box (RESET) или нажать синюю кнопку на пульте в Настройки IP-box (Auto IP).

Функции кнопок в меню Настройки IP-box:
- OK – редактировать поле в меню
- RED (Set IP) – установить IP. Используется для запоминания настроек в модуле.
- GREEN (Get IP) – получить IP. Используется для получения настроек с модуля.
- YELLOW (Init Server) – инициализировать сервер.
- BLUE (Auto IP) – получить IP-адрес автоматически от DHCP-сервера в сети.
5) В меню Настройки сервера введите данные сервера шаринга. Вы можете ввести настройки до 5-и серверов одновременно. При просмотре кодированного канала ресивер сам будет определять к какому серверу обращаться за ключами.
Функции кнопок в этом меню следующие:
- OK – редактировать поле в меню
- RED (Delete) – удалить данные сервера.
- GREEN (Init Server) – инициализировать сервер.
Если все сделали правильно, то через несколько секунд должно появиться изображение с кодированного канала.

Таким образом Вы можете подключатся к серверам по протоколу newcamd, расположенным в Интернете или в локальной сети (например на ресиверах Dreambox, IPBOX и им подобных).

Настройка ресивера DreamBox для работы с шарингом
Пример настройки ресивера DreamBox для работы с шарингом.

Для настройки шаринг-клиента на Дримбоксе нам понадобится Эмулятор и конфиг эмулятора. Рекомендуется использовать эмулятор MgCamd. Этот эмулятор работает по протоколу NewCamd
Итак, допустим, что у Вас Дримбокс настроен для работы с интернетом...
Для установки эмулятора и конфига необходимо проделать следующее:
Жмем на пульте синюю кнопку, тем самым появится меню "Blue - Panel", зетем заходим в "Addons" -> "Download and install\ -> "Cam"
,затем ищим самый свежий эмулятор (на момент написания этой инструкции самый свежий эмуль MgCamd 1.25), допусти что нашли нужный эмулятор...
Наводим указатель/курсор на нйденный эмулятор(MgCamd 1.25) и и жмем кнопке "OK"(на пульте), после чего Дримбокс будет скачивать эмулятор к себе в память.После того, как Дрим скачал эмуль, появитя окно "Redy to install", в котором жмем "Зеленую кнопку"(на пульте), тем самым даем добро на установку эмуля.
После установки эмуля необходимо установить конфиги эмуля. Для этого делаем:
Blue-Pnel -> Addons -> Download and install -> Cam Config -> ищим свежий конфиг и устанавливаем (на момент написания доки самый свежий конфиг "MGCamd-Config 1.0"Итак, эмулятор и конфиг эмулятора установлены. Переходим к настройке эмулятора.

Подключаемся к Дримбоксу FTP-клиентом (например Total Commander), заходим в /var/tuxbox/config/ и открываем для редактирования файл "newcamd.conf",В эмто файле ищим строки такого вида:

CWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = 127.0.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs

Допустим нашли строки...
Далее формируем и вставляем в конфиг строку Вашей учетной записи, все данные берем из раздела Мои подписки / настройки Строка должна выглядеть следующим образом:


CWS = Сервер Порт Логин Пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv

где Сервер - IP или Хост сервера
Порт, Логин, Пароль данные из раздела Мои подписки / настройки
Если у Вас несколько подписок, то для каждой подписки формируйте новую строку!
Все, редактирование файла "newcamd.conf" завершено, сохраняем файл. Переходим к следующему файлу.
Заходим в /var/keys/ и открываем для редактирования файл "mg_cfg". Ищим такие строки:
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 02 }

И заменяем на следующее:
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 01 }

Сохраняем файл, после чего конфигурирование эмулятора завершено!

Все эмулятор готов к использованию, теперь нужно активировать эмулятор, для этого делаем следующее:
Заходим в Blue-Panel, выбираем эмулятор MGCamd 1.25 и жмем "Зеленую кнопку" на пульте. Затем щелкаем на нужный канал и через несколько секунд появится изображение.

Настройка шаринга на Openbox 300-820
Просмотр кодированных каналов при помощи кардшаринга
на ресиверах Openbox 300 - 820 Допустим, мы нашли в интернете предложение о предоставлении шаринга на пакет НТВ Плюс по протоколу Newcamd 525.
Для того чтобы начать наслаждаться просмотром любимых каналов необходимо будет проделать следующее:
1. Нажать на пульте кнопку - Меню.
2. Последовательно набрать ряд цифр1117 и попадаем в меню эмулятора.
3. Заходим в раздел - Шаринг.
4. В левой части экрана при помощи зелёной кнопки на пульте - Добавить, добавляем при помощи кнопок "вверх" и "вниз" значение - 0500 - это номер кодировки Viaccess. По окончанию набора жмём на пульте ОК. Перемещаемся в правую половину таблицы, нажимаем на пульте красную кнопку - Редактировать и загоняем значение 023700 - идентификационный номер провайдера, в данном случае пакета НТВ Плюс роосия.

После этого ваш тюнер готов принимать через COM порт ключи, предназначенные для кодировки 0500 (Viaccess), пакета 023700 (НТВ Плюс россия).
Теперь остается настроить на компьютере программу, которая будет брать с сервера ключи через интернет и посылать их в тюнер.
Наиболее стабильной в работе для шаринга является программа -

mpcs-0.8k-rc13n-i386-pc-cygwin
Настройка MPCS
[global]
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 10
LogFile = stdout
[serial]
Device = [email protected]/dev/ttyS0?delay=2&timeout=300
mpcs.server
[reader]
Label = NTV+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 127.0.0.1,10001 - IP адрес сервера и порт меняем на тот что вам дали
Account = login, password - меняется на своё
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 100
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = Viasat
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 127.0.0.1,10002 - IP адрес сервера и порт меняем на тот что вам дали
Account = login, password - меняется на своё
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 100
InactivityTimeOut = 15
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023700;090f:000000 - меняется на своё,в данном случае прописан пакет НТВ Плюс россия и Viasat
где : 0500 - тип кодировки (Viaccess)
023700 - идентификационный номер пакета НТВ Плюс россия
090f - тип кодировки (Videoguard)
000000 - идентификационный номер пакета Viasat Baltic
Для настройки пакета StarGate ( 80e ) необходимо в программе MPCS кроме того что описано выше, дописать некоторые параметры:
mpcs.guess
Вместо строки 34:0604 надо прописать 34:0602
mpcs.users
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
ChID = 0602:04
IDENT = 0602:00000
Чтобы изучить настройки данной программы более детально, не забудьте прочитать readme.txt, имеющийся внутри архива.
Незабываем удостовериться что у нас на компе не запущен какой-нибудь фаервол, или видовый брандмауер, блокирующий порт шаринга и IP, если такой имеется, то разрешаем ему соединение по порту xxxxx на IP yyyyyy.
После всех изменений, соединяем тюнер нуль-модемным кабелем с компьютером, включаем канал, который вы собираетесь шарить, активируем интернет на компьютере, запускаем mpcs-0.8k-rc13n-i386-pc-cygwin.exe и наслаждаемся просмотром....

Шаринг через мобилу
Существует возможность шаринга без компьютера - так называемая мобишара.
Телефоны: Siemens C65, CX65, M65, S65, CF65, SF65, SL65, CX70, C75, CL75, CX75, M75, ME75, S75, SL75, C81

Точно не работает вся платформа EGold:
A50, A51/52, A55/56/57, C55/C56/CT56, M55/M56, S55/S56/S57, SL55/SL56,
A60/A62, A65/C60, MC60, A75, AX72/AX75, C110/CF110, CF62, SX1, AL21, AF51, A31
Также нужно иметь подключеным GPRS , лучше всего где оплата осуществляется за использованный трафик, который в среднем составляет от 80 - 250 кб. Также нужно иметь рессивер который поддерживает шаринг через мобильный .
Соответственно и такую прошивку, так как заводская естественно не поддерживает такую возможность. GPRS соединение должно быть не столько быстрым, как качественным, т.е. без частых отключений. На мобильном телефоне должен быть установлен JAVA midlet, так же должен быть специальный кабель который обеспечивает связь ресивера с телефоном.
Данный кабель идет на com порт, зарядку от ресивера он не обеспечивает. Нужно зарядное устройство, дабы не отсоединять телефон, чтобы зарядить его.

се для настройки кардшаринга
Итак, вы решили подключить шаринг.
Что для этого вам необходимо:
1.спутниковый ресивер, поддеживающий протокол шаринга
2.стабильный интернет с помегабайтной тарификацией
3.компьютер с СОМ портом (возможно применение и других устройств, для этого будет создана отдельная тема)
4.нольмодемный кабель с распиновкой 2-3, 3-2, 5-5, экран-экран
5.ну и, естественно, тарелка должна быть настроена на нужный спутник
Так, тарелку настроили, в ресивере каналы просканировали, если надо- сменили ПО (в ресивер должно быть залито ПО с поддержкой кардшаринга , на этом заострять внимание не будем, если возникают вопросы по этому поводу, задаем в соответствующих разделах форума , теперь подключаем ресивер к копьютеру. Для этого покупаем нольмодемный кабель в магазинах компьютерной техники (более 3 метров в подаже не видел) или изготавливаем сами. Нам понадобятся два девятипиновых СОМ разъема типа «мама», кабель нужной длинны и умение держать в руках паяльик. Я обычно использую «витую пару», лучше экранированную. Отмеряем кабель нужной длинны, зачищаем провода, паяем- пол-часа работы- кабель готов!

Проверяем наличие СОМ порта на компе, в новых компах и ноутбуках их нет, но это не страшно, есть варианты доставить контроллер PCI-COM или использовать переходник USB-COM. Обычно драйвера на это оборудование идут в комплекте, так что проблем с установкой возникнуть не должно.
Соединяем ресивер и компьютер нольмодемным кабелем, все подключения производить при выключенном из сети оборудовании!
Находим сервер шаринга, покупаем подписку на нужный пакет, получаем аккаунт и настройки.
Полученные настройки прописываем в программе для шаринга mpcs. Скачиваем дистрибутив и распаковываем при помощи программы winrar.Куда вы определите программу- не важно, она прекрасно работает и диска С, и с диска D. В данной программе надо отредактировать три конфига
mpcs.conf, mpcs.server, mpcs.user. Открываем mpcs через программу Total Commander, клавишей F4 открываем файлы для редактирования:

#mpcs.conf#

[global]
Nice = -20
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile = stdout
ClientTimeout = 11
FallbackTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120

[serial]
Device = [email protected]/dev/ttyS0
где ttyS0 - СOM порт 1 вашего компьютера, к которому вы подключаете нуль-модемный кабель;
ttyS1 - СOM порт 2 вашего компьютера, к которому вы подключаете нуль-модемный кабель;
Если вы являетесь обладателем более дохлого интернета, то советую поставить следующее:

[serial]
Device = [email protected]/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1000
Тем самым при потерянных пакетах у вас не так часто будет рвать картинку, но и каналы при этом начнут немного медленнее переключаться.

#mpcs.server#

[reader]

Label = NTV+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = cservX.net,10000 # - имя, либо IP адрес сервера и порт меняем на тот что вам дали
Account = login, password # - меняется на своё
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 100
#InactivityTimeOut = 15 # - если активировать данный параметр, то соединение программы будет обрывать принудительно через n минут неактивности.

#mpcs.user#

[account]

User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:023700 # - меняется на своё, в данном случае прописан пакет НТВ Плюс россия
где : 0500 - тип кодировки (Viaccess)
023700 - идентификационный номер пакета НТВ Плюс россия
P.S # - данная строка не активна.
Рассмотрим подключение 2 пакетов с одного сервера, например - НТВ Плюс россия (36e) и Viasat Baltic (5e/75e)
В ресивере в настройках шаринга в дополнении к CAID 0500 и IDENT 023700 прописываем ещё и CAID 090f для пакета Viasat Baltic, при этом IDENT для него оставляем без изменений XXXXXXXX

#mpcs.conf#

[global]

Nice = -20
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile = stdout
ClientTimeout = 11
FallbackTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120

[serial]
Device = [email protected]/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1000

#mpcs.server#

[reader]

Label = NTV+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = cservX.net,10000 # - имя, либо IP адрес сервера и порт меняем на тот что вам дали
Account = login, password # - меняется на своё
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 100
#InactivityTimeOut = 15 # - если активировать данный параметр, то соединение программы будет обрывать принудительно через n минут неактивности.

[reader]

Label = Viasat
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = cservX.net,10001 # - имя, либо IP адрес сервера и порт меняем на тот что вам дали
Account = login, password # - меняется на своё
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 100
#InactivityTimeOut = 15 # - если активировать данный параметр, то соединение программы будет обрывать принудительно через n минут неактивности.

#mpcs.user#
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:023700;090f:000000 # - меняется на своё,в данном случае прописан пакет НТВ Плюс россия и Viasat
_
Вы не можете скачивать файлы с нашего форума, необходимовойтиилизарегистрироваться
________________

_
Источник информации: https://www.sat-Life.info

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #28 Добавлено: 19 августа 2009 11:44
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

oopu,
Тепер вони відкриті.

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #29 Добавлено: 19 августа 2009 11:56
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

чи підтримує ААС ніхто не пише
Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE - cпутниковый ресивер с HDMI, двумя Multi-CAS картоприемниками, двумя CI-интерфейсами, Ethernet портом, USB (для подключения внешнего HDD) плюс все что полагается обычному ресиверу (русское меню, эмулятор, время от времени обновленные версии ПО).

Технические характеристики:
Диапазон частот – 950 – 2150МГц
Уровень сигнала - от -65 до -25dBm
DiSEqC управление – 1,0; 1,1; 1,2/USALS
Модуляция - QPSK, 8PSK
Symbol Rate: 2-45 Mbps
Коррекция 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Auto
Видео – MPEG-2, MPEG4, AVC/H.264
Разрешение видео - 1080i, 720p, 576p, 576i (4:3, 16:9)
Электронный гид - EPG
Процессор CPU - 400 MIPPS
Встроенная память - 8Mbytes
Напряжение питания – 100-250В 50/60Гц
Потребляемая мощность - 30Вт.
Вес – 2,49кг.

Сообщение отредактировано 19 августа 2009 11:56. Редактировалось 1 раз(а)

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #30 Добавлено: 19 августа 2009 14:46
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Цитата: setavo
GLOBO4100c

Клоны Глобо 4100C
1. Globo 4000C, 4050C, 4100C ( CPU 3329C )
2. Startrack SR-55X
3. Opticum 7000C

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #31 Добавлено: 19 августа 2009 21:06
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

История спутниковых систем связи

Одной и первых стран, начавших освоение ближнего космоса для нужд народного хозяйства и создания систем спутниковой связи, был Советский Союз. Для трансляции программ центрального телевидения в отдаленные районы страны и, в первую очередь, на азиатской части территории, в 1967 году была создана система спутниковой связи «Орбита» . Первые 20 наземных станций этой системы были сооружены в наиболее труднодоступных и отдельных городах страны. Это дало возможность смотреть передачи из Москвы более 20 млн. телезрителей.

Передача телевизионного сигнала осуществлялась при помощи искусственного спутника Земли (ИСЗ) « Молния-1». Период его обращения составлял 12 часов, плоскость орбиты наклонена относительно плоскости земного экватора на 63,4°, высота перигея 500 км, апогея - 40000 км. Обслуживание всей территории страны одним космическим аппаратом (КА), было возможно в течение 8 часов в сутки. Поэтому для обеспечения круглосуточной ретрансляции необходимо как минимум 3 КА.
1
Спутники « Молния-1» работали в диапазоне частот 800-1000 МГц. В 1971 году был запущен спутник «Молния-2», выведенный на ту же орбиту, что и «Молния-1», но работающий в международном спутниковом диапазоне частот 4-6 ГГц. Соответственно этому диапазону были переоборудованы все наземные станции «Орбита» и создана новая усовершенствованная станция «Орбита-2». Наземная приемная станция системы «Орбита» - сложное и дорогостоящее сооружение. Она располагается в круглом железобетонном здании, которое одновременно служит основанием антенной системы с отражателем диаметром 12 м. Антенна установлена на полноповоротном опорном устройстве. В связи с непрерывным движением спутника относительно приемной станции, антенна должна постоянно перемещаться, обеспечивая ориентацию на КА. Для этого она укомплектована устройством программного и ручного наведения. Приемное устройство для улучшения чувствительности содержит малошумящие охлаждаемые жидким азотом параметрические усилители, блоки усиления и преобразования сигналов изображения с частотной модуляцией в амплитудно-модулируемые блоки регенерации синхросигнала и т. д. В последствии дорогостоящие охлаждаемые параметрические усилители были заменены на транзисторные, введено 100% резервирование всех блоков и узлов и пр.

К 1982 году было задействовано 90 станций «Орбита». Их использование целесообразно для организации спутниковых систем связи и трансляции телевизионных программ в крупные населенные пункты. Для мелких населенных пунктов использования станций «Орбита» экономически невыгодно. В этих условиях необходимы более простые и дешевые системы. В настоящее время станции системы «Орбита» функционируют в качестве резервной системы магистральной и внутризоновой связи.

Для обеспечения малонаселенных районов телевизионным вещанием необходимы более простые и дешевые наземные приемные станции. Для достижения этой цели необходимо использовать ретранслятор повышенной мощности, что позволяет упростить приемное устройство и использовать КА, находящийся на геостационарной орбите. Геостационарная орбита имеет форму окружности, лежащей в плоскости экватора Земли, с высотой над ее поверхностью 35875 км, направление вращения спутника совпадает с направлением вращения Земли, а период обращения спутника равен 24 часам. Следовательно, для неподвижного наблюдателя на земной поверхности спутник кажется неподвижным, зависшим в строго определенной точке небосклона. Это в свою очередь исключает необходимость непрерывного слежения приемной антенной за КА.

Такой новой системой спутникового телевидения стала система «Экран», созданная в СССР в 1976 г. Первый спутник этой системы был запущен на геостационарную орбиту 26 октября 1976 года. Зона обслуживания около 9 млн. км2 (почти 40% территории СССР) охватила районы Сибири,
Крайнего Севера и частичного Дальнего Востока. Для ретрансляции телевизионного сигнала использовалась полоса частот 702-723 МГц, мощность ретранслятора 200 Вт.
1
В качестве приемных устройств применялись:

• « Экран-КР-10»— предназначен для обслуживания цветным телевизионным вещанием крупных поселков путем формирования стандартного телевизионного сигнала мощностью 10 Вт на частоте одного из метровых каналов с излучением сигнала в эфир. Радиус действия составляет 6-7 км.

• «Экран-КР-1» отличается пониженной мощностью передатчика, которая составляет 1 Вт, радиус действия 2-2,5 км.

• «Экран». По сути является простым абонентским приемником. Формирует телевизионный сигнал по 1 или 4 каналу с амплитудой 1 В для подачи через кабельную сеть до8 телевизоров.

В 1979 году введена в эксплуатацию система прямого распределения телевизионных программ «Москва», работающей через геостационарный спутник «Горизонт». Использование на стационарном КА передатчика повышенной мощности и антенны с узкой диаграммой направленности позволило существенно упростить и удешевить приемную станцию системы «Москва», по сравнению со станцией «Орбита», удалось уменьшить наиболее громоздкую часть станции - антенную систему и перейти от антенн с диаметром зеркала 12 м к антеннам диаметра 2,5 м.
1


Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:

(Руководства для самостоятельной установки)
Что нужно для установки антенны
приведен вариант для настройки антенн на три спутника Ku - диапазона
1. спутниковая антенна 1 шт. (диаметр 90 см, хотя это зависит от региона, в котором Вы проживаете, но так же диаметр тарелки влияет на качество приема в плохую погоду). При этом Вы можете посмотреть карту покрытия спутников и определить какой диаметр антенны или просто посмотреть на соседних домах, какой диаметр тарелок, а так же приблизительное НАПРАВЛЕНИЕ антенн. Если посмотреть приблизительное направление антенн не представляется возможным, его можно определить с помощью компаса (если нет компаса)

и программы

Satellite Antenna Alignment,

2. три конвертера Ku-диапазона
3. Два мультифида
4. DiSEqC 1.0

5. Коаксиальный кабель - Антенный провод (длина определяется самостоятельно, но для запаса добавить метра 3, поскольку они нам пригодятся для подключения от конвертеров к DiSEqC 1.0.

6.Кронштейн для крепления антенны с анкерами (крепления для кронштейна) хотя вместо анкеров можно взять обычные пластиковые пробки с винтами, но для уверенности фиксации лучше анкера.
7. Спутниковый ресивер с прошивкой и отсканированными каналами (выбор тюнера – на Ваше усмотрение, поскольку зависит от того, будете ли Вы смотреть только открытые каналы или для просмотра Вам нужны будут слоты под карты, планируете ли Вы записывать передачи или фильмы на жесткий диск тюнера и т.д. На мой взгляд, оптимальный вариант – Openbox-8ХХ(хотя сейчас очень много подделок).
8. F-коннекторы - 8 шт.

9. Телевизор

10. Удлинитель

Установка спутниковой антенны
на спутники Amos 4E, Sirius 5°E и Hotbird 13°E
Для установки антенны необходимо правильно выбрать место, где Вы будете ее размещать. В первую очередь, нужно найти место с прямой видимостью на тот спутник, на который планируете настраивать антенну. При этом нужно учесть и время года. (Скажем, осенью Вы настроили антенну, сигнал на которую проходит через ветки деревьев. Весной, после того как появятся листья, Вы будете «приятно удивлены» тем фактом, что сигнал либо значительно ослаб, либо вообще отсутствует. Это связано с влагой, содержащейся в листьях. Приблизительно то же самое можно наблюдать при сильном дожде на вещании слабых транспондеров спутников). Важное значение имеет кронштейн и правильность его крепления, поскольку антенна должна быть жестко фиксирована и не менять своего положения при порывах ветра. Если предпологаемое место установки предполагает трудность доступа к антенне, то антенну предварительно можно настроить на все три спутника в более удобном месте (не далеко от предстоящей постоянной установки). После чего, на месте окончательной установки точно "попав" только в центральный спутник (Sirius), остальные окажутся настроенными автоматически.

На кронштейн устанавливаем антенну с подключенным конвертером (подключение коаксиального кабеля как к конвертеру, так и к ресиверу необходимо осуществлять при отключенном питании ресивера!).
Предварительно выбрав один из транспондеров спутника, на который планируем настроить антенну в меню ресивера. Включаем на ресивере режим, показывающий уровень и качество сигнала (см. инструкцию по эксплуатации ресивера). После чего начинаем очень медленно сканировать антенной горизонт. При этом смотрим на телевизор, на котором нас будет интересовать шкала «качество сигнала». Хочу остановить Ваше внимание на слове очень медленно, поскольку ошибка в 1 градус - и Вы просто можете «проскочить» сигнал со спутника. Обычно настройка производится сканированием горизонта по горизонтали в одну сторону, после чего изменяется вертикальный наклон антенны и опять повторяется сканирование по горизонтали. Относительно транспондера, конечно, лучше выбрать транспондер с сильным сигналом. В случае со спутником Sirius – это будут 12073 Mhz, 27500 Msps/H (для примера один из каналов на этом транспондере – канал Enter-film); 11766 Mhz, 27500 Msps/H (Star TV Ukraine или КРТ). Главное, набраться терпения, поскольку поймать сигнал в фокус намного сложнее, чем настраивать мультифид. Главное, поймать хотя бы «несколько процентов сигнала», после чего предварительно (для исключения потери сигнала) фиксируем антенну в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем более точно настраиваем качество сигнала. Сигнал со спутника Sirius достаточно сильный и почти всегда можно добиться показателя качества в 100%. Затем жестко фиксируем антенну (нельзя забывать о возможных сильных порывах ветра, которые могут привести к незначительному изменению положения антенны и соответственно, потере сигнала вплоть до его полного отсутствия).
Вторым этапом настраиваем антенну на спутник Hotbird, при этом конвертер будет расположен несколько левее и ниже центрального (если смотреть на антенну спереди). Процедуру с подключением второго конвертера повторяем, при этом не забывайте выключать питание ресивера из сети. В списке спутников выбираем Hotbird, выбираем нужный транспондер 12597 Mhz, 27500 Msps/V (для примера – канал ОРТ), на этом транспондере сигнал в пределах 70%; 1103427500 Msps/H (РТР-Планета) Больших сложностей с настройкой на Hotbird быть не должно, как я уже упоминал, мультифид настроить намного проще. Хотя на многих сайтах Вы найдете программы, схемы и т.д. для расчета угла мультифида, углов наклона антенны и т. д. На этом сайте Вы сможете так же найти эту информацию, но поверьте, чем больше Вы будете углубляться в эти программы, тем больше вопросов у Вас появится. Поэтому напоминаю – установить антенну самостоятельно очень просто.

Вернемся к настройке. Добиваемся максимально уровня сигнала (уровень может быть разный в зависимости от места Вашего проживания, возможных преград и т.д.). При этом в некоторых случаях необходимо несколько повращать конвертер в мультифиде).

И теперь переходим к настройке антенны на спутник Amos. Повторяем процедуру с установкой третьего конвертера и выбором необходимого транспондера в ресивере на спутник Amos (как вариант -10722 Mhz, 27500 Msps/H - канал К1, 1+1) предварительно выключив питание ресивера. Настраиваем по уже знакомой схеме.
Теперь нам нужно коммутировать конвертеры, т.е. подключить их к разъемам DiSEqC 1.0 (разъемы «LNB»). Соответственно, единственный «OUT» - к ресиверу. После этого необходимо в МЕНЮ ресивера в разделе DiSEqC 1.0, выбрать один из режимов A,B,C,D. (см. инструкцию к ресиверу).

Наслаждаемся просмотром.

Установка антенны на Eutelsat 36A 36 E
(НТВ Плюс, Триколор)
Особенностью установки антенны на 36 градус (как известно, на этом спутнике большинство каналов кодированных - НТВ Плюс, Триколор) является то что, необходим конвертер для круговой поляризации.
Кроме того, в установках спутникового ресивера в разделе установка частоты конвертера нужно выставить частоту гетеродина 10750 МГц. Обратите внимание, что поляризация будет либо L (левая) либо R (правая). Диаметра спутниковой антенны в 60 см для приема этого спутника обычно достаточно. Но для полной уверенности лучше поставить 90 см (разница в цене незначительная). Направление на спутник можно вычислить в программе Satellite Antenna Alignment (как вычислить основные значения смотри в описании установки Amos, Sirius, Hotbird). Либо посмотреть направление на установленных рядом антеннах (довольно просто определить конвертер для круговой поляризации).
Как пример, для Востока Украины направление будет приблизительно 198 градусов (напоминаю, то для нас важно знать приблизительное направление). Это связано с тем, что дальнейшая настройка будет осуществляться путем сканирования горизонта антенной по горизонтали в одну сторону, после чего изменяется вертикальный наклон антенны и опять повторяется сканирование по горизонтали. Сигнал с этого спутника почти на всех транспондерах очень сильный, поэтому настроить антенну не составит особого труда. (Для примера, сильные транспондеры – 11727Mhz L, 27500Msps/H; 12207MhzR, 27500Msps/H).

Наслаждаемся просмотром.

Установка и натстройка антенны
на спутники LMI 75, Express AM2 80 Ku-band
и Yamal 201 90 Ku-band
Особенностью установки и настройки антенны на спутники LMI 75, Express AM2 80 Ku-band и Yamal 201 90 Ku-band, является в первую очередь то, что настроенная антенна будет направлена практически на горизонт (это связано с «низким» расположением спутников на орбите). Поэтому сигнал нужно сканировать как можно ниже, иногда даже как бы ниже горизонта. Кроме того, настройка спутниковых антенн итак производится в ясную погоду, а в случае с настройкой 90, это еще более актуально. Поскольку даже при незначительном дожде сигнал будет слабый и скорее всего картинка будет «сыпаться» с 90. Если же Вас все таки интересует уверенный прием со спутника Yamal 90 Ku-band, диаметр антенны для Вашего региона. (Обычно все ставят 0,9 м, поскольку по соотношению цена – качество это оптимальный вариант).

Сигнал с 80 и 75 обычно нормально принимается на тарелку 0,9 м и проблем с их настройкой обычно не бывает. Как видно на фото, 80 в фокусе, 75 - правее центрального конвертера и 90 - левее.

Все этапы установки сходны с установкой Amos, Sirius, Hotbird, однако положение конвертеров в мультифиде будет обратным.
В отличие от Amos, Sirius, Hotbird
Кроме того, при настройке антенны на Yamal 90 Ku-band, конвертер на этот спутник будет как бы немного выступать от основной плоскости расположения конвертеров (в отличие от варианта Amos, Sirius, Hotbird, где она расположены почти на одной линии относительно друг друга.
Кроме того, при настройке антенны на Yamal 90 Ku-band, конвертер на этот спутник будет как бы немного выступать от основной плоскости расположения конвертеров (в отличие от варианта Amos, Sirius, Hotbird, где она расположены почти на одной линии относительно друг друга.
Yamal 201 90 Ku-band – 10990 Mhz, 2170 Msps/V, 11057 Mhz, 26470 Msps/V

Наслаждаемся просмотром.

Сообщение отредактировано 19 августа 2009 20:50. Редактировалось 1 раз(а)

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #32 Добавлено: 20 августа 2009 12:03
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Весь мир на тарелке
Итак начнем. На геостационарной орбите в космосе, т.е. на расстоянии примерно 36.000 километров от земли, находятся сотни спутников, которые обеспечивают работу многих наземных служб: военные спутники, коммуникационные, телекоммуникационные, спутники, обеспечивающие GPS позиционирование и другие. Если информация по военным спутникам закрыта для широкой публики, то телекоммуникационные спутники широко описаны в печати, в специализированных изданиях и в Интернете. Спутник, обеспечивающий вещание цифровых теле и радио каналов, это коммерческий проект, который является плодом совместных усилий десятков научных и производственных компаний. Арендовать емкости на спутнике может практически любая компания, готовая заплатить за это ту сумму, которую хочет владелец спутника. Под емкостью в данном случае подразумевается часть луча, по которому на спутник с земли и обратно передается информация. Есть узкие лучи, зона покрытия которых охватывает конкретные области, допустим Израильский луч, Скандинавский луч и другие. Информация, полученная с этих лучей на спутниковую тарелку доступна только тем людям, которые принимают их в вышеозначенных местностях. А есть широкие лучи: Европейские, Азиатские и так далее. Зона их охвата намного больше, но и стоимость аренды в данном случае выше. Например, большинство каналов со спутника Hotbird идут в широком луче, и их принимает вся Европа, большая часть России и соседние с ними местности, где сигнал уже не такой сильный как в эпицентре, но при наличии соответствующего оборудования вполне возможен их прием.
Каналы бывают платные и бесплатные, так называемые FTA-каналы (Free-to-Air). Бесплатные каналы это, в основном каналы с большим количеством рекламных блоков или государственные каналы, финансовое дотирование которых происходит из государственного бюджета. Платные каналы часто бывают специализированными. Это музыкальные каналы, спортивные, эротические, каналы, где круглые сутки идут фильмы, детские каналы. А также узкоспециализированные: каналы любителей рыбалки и охоты, кулинарные каналы, для любителей автомобилей и так далее. На этих каналах реклама либо отсутствует совсем, либо ее процент очень незначителен. Соответственно финансовая окупаемость каналов зависит от количества абонентов операторов спутникового телевидения. Для большей привлекательности операторы формируют пакеты каналов, в которых каждый зритель найдет для себя что-либо интересное.
Каким же образом операторы определяют тех, кто заплатил за их услуги и имеет право смотреть телеканалы? Ведь спутниковое телевидение доступно всем. Для этого оператор кодирует свои каналы и, несмотря на то, что сигнал со спутника может поймать любой желающий, если он находится в зоне приема, но смотреть его могут только те, чьи спутниковые приемники оснащены специальной программой и кто имеет карту доступа этого оператора. Зашифрованный канал нужно преобразовать в тот вид, в котором мы увидим на экране знакомые изображения, а не хаотичный набор точек. Раскодированием каналов занимается специальная программа, которая записана на микросхеме вашего спутникового приемника. Но в программе только алгоритм, а необходимы еще ключи, которые подставляются в этот алгоритм и преобразовывают поток данных в картинку. Ключи записаны на карте доступа, которая вставляется в специальный картоприемник на панели вашего спутникового ресивера. Вот именно эти ключи и являются определяющим звеном в возможности просмотра закодированных каналов. Спутниковые провайдер периодически обновляют ключи. Делается это для того, чтобы бороться с пиратским просмотром платных каналов. Те карточки, которые были куплены у дяди Васи на рынке, внезапно перестают работать, а легальные карты доступа продолжают работать дальше. Ключи обычно обновляются через спутник. Это значит, что через определенный промежуток времени вместе с телевизионным сигналом ваш ресивер получает новые наборы ключей доступа. Не стоит беспокоиться что в это время ваш приемник может быть выключен и вы не получите новых ключей. Обновления происходят постоянно, несколько раз в минуту и вы получите этот ключ, когда в следующий раз включите свой приемник. С пиратскими карточками немного сложнее. Они не всегда способны принимать и правильно расшифровывать новые ключи и у них может не быть некоторых частей программы, которая присутствует в официальных картах. Они не являются точной копией легальной карты. Обычно некие компьютерные умельцы взламывают ту или иную кодировку спутниковых каналов, расшифровывают алгоритм ее работы и записывают в виде программы на карту доступа, которая, по идее, должна работать точно так же, как и официальная карта. Но она не является копией официальной карты. Помимо основного алгоритма могут быть часто и "подводные камни", которые разработчики кодировки оставляют специально для борьбы с пиратами. То есть некоторое время карточка может работать так же, как и легальная карта, а потом со спутника передадут сигнал, который активирует скрытую часть программы и сразу же перестанут работать те карты, которые не активируются по причине того, что их производители не знают о тех "подводных камнях", которые оставили разработчики.
Всего существует больше десятка различных кодировок, а их модификаций еще больше. Все они постоянно изменяются и совершенствуются. В некоторых случаях пираты могут это отслеживать и идти в ногу с прогрессом, а некоторые кодировки считаются недоступными для взлома, по крайней мере на сегодняшний день. Поговорим о легальности пиратского приема спутниковых телеканалов в России. Специфика нашей страны в том, что у нас на каждое правило есть по несколько исключений. То есть вроде как все понимают, что незаконный прием телеканалов преследуется по закону и запрещен. Но есть один большой нюанс: сами эти каналы не лицензированы для просмотра на территории Российской Федерации. Это значит: все каналы зарубежных операторов спутникового телевидения не имеют права вещать на территорию России до того момента, пока они официально не получат лицензию в нашей стране. Сами эти каналы не являются запрещенными, просто считается, что они не показывают в России. И если вы принимаете их на свою тарелку, то это ваше личное дело и права компании, не работающей на российскую аудиторию, не будут нарушены. Исключением являются несколько российских операторов, самый крупный из них это НТВ Плюс, у которого более 300.000 официальных подписчиков.
НТВ Плюс начал работу более десяти лет назад и с этого времени произошло много изменений в его работе. Некоторое время он был доступен для пиратского просмотра. На любом радио-рынке можно было купить нелегальную карту для просмотра НТВ Плюс. Телевидение было аналоговым, хоть и работало со спутника, и количество каналов было незначительным. Теперь же это крупная компания, арендующая значительную часть емкости спутника Eutelsat 36A, расположенного на орбитальной позиции в 36 градусов. Луч спутника направлен на Россию, включая и Геленджик, и на большей ее части обеспечивается уверенный прием сигнала НТВ Плюс на спутниковые тарелки, диаметром от шестидесяти сантиметров. Уже больше года как телеканалы НТВ Плюс недоступны для пиратского просмотра. В пакет входят около шестидесяти каналов, список которых постоянно периодически пополняется новыми каналами. Около тридцати каналов ведут вещание на русском языке. Тематическое наполнение очень широкое: это спорт, фильмы, мультфильмы для детей, новинки кинематографа, музыка разных стилей и направлений. Собственные каналы компании НТВ Плюс идут без рекламных блоков, которые присутствуют лишь на некоторых каналах других производителей, включенных в пакет НТВ Плюс. В этом году запущено несколько каналов ТВЧ (Телевидение Высокой Четкости) со звуком Dolby Surround. Все это делает спутниковый пакет достаточно привлекательным для просмотра, практически при полном отсутствии конкурентов в России. Единственный минус это высокая абонентская плата, минимальная сумма которой равна примерно двадцати долларам США в рублевом эквиваленте за базовый пакет каналов. За возможность любоваться спортивными круглосуточными трансляциями придется доплатить примерно 350 рублей. Так же с вас попросят деньги, если вы поклонник свежей Голливудской продукции и любитель эротики. В расширенном виде, со всеми доступными каналами, стоимость пакета каналов НТВ Плюс превышает тысячу рублей. Это является основной причиной относительно небольшого распространения этого спутникового оператора на территории Российской Федерации. На этой оптимистической ноте закончу обзор платного телевидения и перейду к бесплатному, которое вы сможете принять в Геленджике.
Во-первых, хотелось бы сразу разъяснить, что всех спутников вы никогда не сможете поймать. Спутники, доступные для приема в каждой местности разные и определяются исходя из географических координат местности, то есть широты и долготы. Зона приема ограничена 180-ю градусами и включает в себя пространство с Юго-запада до Юго-востока. Если у вас нет возможности поставить свою спутниковую тарелку в этом диапазоне, то, скорее всего, принимать спутниковые каналы вы не сможете. Те спутники, что находятся за этими пределами, доступны жителям других городов и стран.
В Геленджике можно принимать спутники от 90 градусов на восток до 30 градусов на запад. Для краткости спутники буду обозначать в общепринятом виде: буквой E - восточные (East) и буквой W - западные (West). Таким образом, спутник Ямал в орбитальной позиции 90 градусов на восток будет Ямал 90E или просто 90Е. Основную практическую ценность для нас представляют спутники, на которых транслируются телеканалы на русском языке. Об остальных скажу обзорно, не углубляясь.

Amos, Hotbird, Sirius

Amos 4°W - это израильский спутник, основная часть лучей которого вещает на Израиль и соседние страны. Но как минимум один луч доступен на территории России (не всей) и Украины. Благодаря этому мы имеем возможность принимать около десятка украинских каналов, большая часть передач и фильмов на которых идет на русском языке. Названия каналов я перечислять не буду, потому что их состав иногда меняется и через некоторое время эта информация может оказаться неактуальной. Но общее количество, скорее всего, останется таким же или изменится, но незначительно. В Геленджике возможен прием этого спутника на тарелку диаметром 90 сантиметров.

Hotbird 13°E - это не просто спутник. Это бриллиант в короне спутников. Это 5 спутников на одной орбитальной позиции. За счет того, что все они находятся в одной точке, то для их приема достаточно одной принимающей головки. На днях был запущен еще один спутник из серии Hotbird, а следующий спутник собираются запустить в ближайшие месяцы. Таким образом, мы получаем возможность принимать более тысячи телеканалов и несколько сотен радиостанций на тарелку диаметром девяносто сантиметров. Если мы поставим тарелку большего диаметра (от 1.2 метра) и выше, то будет доступно к приему еще больше каналов. Но для тех, кого интересуют в первую очередь каналы на русском языке, это необязательно делать, так как все доступные русские каналы с этого спутника уверенно принимаются на тарелку диаметром девяносто сантиметров. Всего русских каналов, доступных к свободному просмотру, на Hotbird'е около 10-12-ти. Хочу сказать что здесь вы сможете увидеть Международную версию ОРТ и РТР: Первый Международный и РТР-Планета. Эти каналы дублируют те, что мы принимаем на обычную эфирную антенну, разница между ними в часовых поясах. Со спутника эти каналы идут на час раньше, чем мы видим их по телевизору. Кроме этого вместо зарубежных фильмов обычно показывают наши российские. Это связано с тем, что лицензия на их показ была куплена только для России, а передачи канала Первый Международный и РТР-Планета предназначены, в первую очередь, для жителей Европы. Первый Международный идет со стереозвуком, который вы вполне можете слышать, в отличии от эфирного ОРТ, который местные ретрансляторы передают зачастую с моно-звуком. Пикантным моментом можно считать то, что вся реклама на Первом Международном канале идет на украинском языке. С Хотберда так же вещает телеканал Аджария. Это грузинский телеканал, где новости и телесериалы идут на грузинском языке, а фильмы на русском. Фильмы, в основном, зарубежные, недавно вышедшие в прокат. В день показывают 4-5 фильмов и мультфильм для детей. Этот канал несомненно заинтересует поклонников киноискусства. Для любителей музыки Hotbird предлагает канал Musicbox.Ru. На нем круглые сутки крутят российские музыкальные клипы. Об остальных каналах говорить не буду - если вас заинтересует этот спутник, то вы сами в Интернете найдете всю необходимую информацию. Напомню, для приема русских каналов достаточно тарелки диаметром девяносто сантиметров. На такую тарелку вы так же примете около 850-ти зарубежных каналов и несколько сотен радиостанций. Часть зарубежных каналов закрыта кодировками, но 350-400 каналов открыто для свободного просмотра. Только музыкальных каналов где-то 30 штук. Этот спутник будет полезен тем, кто знает или только изучает иностранные языки, так как охватывает большую часть Европы и в ассортименте представлены различные каналы на английском, французском, итальянском, немецком, арабском и других языках.

Sirius 5°E - это спутник, в основном вещающий на Скандинавские страны. Для геленджичан он ценен в первую очередь тем, то с него принимаются около десятка украинских каналов, часть вещания на которых идет на русском языке. Эти каналы не пересекаются с теми украинскими каналами, которые идут с Amos'а и, если вы будете принимать оба этих спутника, то у вас будет неплохой набор телеканалов, на которых в любое время вы найдете что-нибудь интересное для просмотра. Еще здесь вы можете смотреть TVC International. Это международная версия московского канала ТВЦ. Для приема этого спутника так же достаточно тарелки, диаметром 90 сантиметров.

Eutelsat 4°W, Express AM22, Intelsat 604, LMI, Express AM2, Yamal 201


Eutelsat 4°W - спутник, на котором ведет свое вещание телекомпания НТВ Плюс. Это основной пакет каналов с данного спутника. Для бесплатного просмотра доступны два канала: татарский канал на русском языке ТНВ и музыкальный канал альтернативной музыки A-One. Так же в конце прошлого года с этого спутника стал работать новый российский спутниковый оператор, который предлагает свои услуги в пакете каналов "Триколор ТВ". В пакете 9 каналов и еще зарезервировано место под два канала, которые до сих пор еще не начали вещание. В основном здесь эфирные телеканалы, которые передаются через спутник. Это ДТВ, НТВ, Рен ТВ и т.п. Абонентскую плату за просмотр своих каналов оператор не берет, но для их просмотра необходимо приобрести специальный ресивер, который может раскодировать спутниковый сигнал в кодировке Z-Crypt. В рознице этот ресивер стоит около пяти тысяч рублей и, кроме просмотра пакета "Триколор ТВ" он может показывать все незакодированные каналы с любого спутника, на который будет настроен. Сигнал с этого спутника доступен на тарелки диаметром от шестидесяти сантиметров, но для того, чтобы обеспечить необходимый запас по силе сигнала и независимость от погодных условий, я бы советовал ставить тарелки диаметром девяносто сантиметров.

Express AM22 - это российский спутник, вещающий с орбитальной позиции 53Е. Здесь порядка двенадцати российских и украинских каналов, есть даже белорусский музыкальный канал. Этот спутник интересен не только телеканалами, на нем работают так же несколько Интернет-провайдеров. Так что, при наличии желания и возможности вы сможете совмещать просмотр телеканалов и высокоскоростной доступ в Интернет.
Здесь вы увидите такие каналы, как СТС, СТС+2 (версия СТС для другого часового пояса, где все передачи идут на два часа раньше московского времени), музыкальнее 1Muz.By, Neo Tv, Муз Тв. Телеканал для всей семьи "Домашний", где много интересных передач и фильмов и другие телеканалы.

Intelsat 604, в позиции 60Е, предлагает около трех российских каналов. Это НТВ, НТК и Мир. Мир - это телеканал, который представляет программы со всего СНГ на русском языке. Интересно наблюдать, как живут жители ближнего зарубежья, бывшие наши соотечественники. На этом спутнике также есть интернет.

LMI - это спутник, построенный американской компанией Lockheed Martin International, и вещает он относительно недавно в позиции 75Е. 12-13 каналов российского производства - это тот, набор, который нам может предложить спутник LMI. До недавнего времени на этом спутнике открыто вещал телеканал "Охота и рыбалка" на русском языке, Ретро-Тв, телеканал для автомобилистов и канал о здоровье. Недавно эти каналы закодировались и стали недоступными для свободного просмотра. Несмотря на это, здесь есть Рамблер-Тв, Style, ДТВ-Виасат и другие каналы, которые вам, наверняка, будет интересно смотреть.

Express AM2 на 80Е - это новый спутник, запущенный в космос в конце прошлого года. Сейчас он только осваивается. Новые каналы появляются практически ежедневно. Эту спутниковую платформу выбрал для своего вещания новый российский спутниковый оператор. Пакет "Старгейт ТВ" будет включать в себя 50-60 телеканалов на русском языке и абонентская плата за них будет не такая высокая, как у НТВ Плюс. По-крайней мере так говорят официальные представители этого спутникового оператора. Сейчас же эти каналы доступны к свободному просмотру. Пакет телеканалов только наполняется и происходит тестирование приема в различных уголках России. Почти каждый день добавляются новые каналы, меняются параметры настройки. В-общем это будет интересно фанатам спутникового телевидения, для которых важен не сам канал, а возможность его приема и просмотра. Они получают удовольствие от настройки оборудования. Все, описанные выше спутники, уверенно принимаются на тарелку диаметром девяносто сантиметров и вещают в Ku-диапазоне.

Yamal 201 - про этот спутник скажу коротко, так как я сам не настраивал его и в ближайшее время не планирую. Уверенный прием этого спутника на территории Геленджика не гарантируется. Для того, чтобы в полной мере принимать с него каналы, необходима тарелка диаметром от 1.65 метра и выше. На тарелку 1.2 метра принимается только небольшая часть каналов, которых на этом спутнике порядка тридцати. К тому же этот спутник вещает в С-диапазоне и для его приема не подойдет спутниковая принимающая головка Ku-диапазона, которая необходима для приема всех спутников, описанных выше. Если сложить затраты на большую тарелку и специфическую принимающую головку, то выйдет довольно приличная сумма, которая не каждому по карману. Хороший прием этого спутника возможен на территории Сибири и смежных с ней областях.


Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:

Настройка антенны на один и несколько спутников (мультифид). Прием cигналов на несколько ресиверов.
Самоучитель. Необходимые и достаточные советы по настройке спутниковой антенны.
Шаг за шагом: от настройки SAT антенны на один спутник до настройки полярной подвески.

1. На высоте 36 000 км над экватором Земли работают геостационарные спутники. С территории Украины можно принимать сигналы с 60 - 70 таких спутников. Вещание идет в двух высокочастотных диапазонах - С (3,4-4,2 ГГц) и Ku (10,7-12,75 ГГц). Для приема используют антенны, которые отражают падающий на поверхность сигнал в точку - которая называется фокусом. В фокусе такой антенны размещают конвертер сигнала (преобразователь - усилитель). Конвертер переносит сигнал с высоких частот С и Кu диапазона в частоты 950 - 2150 Мгц. Сигнал таких частот проще передать на расстояние от антенны до приемника (ресивера). Ресивер обрабатывает спутниковый цифровой сигнал: цифровой телевизионный сигнал обязан передаваться с высокой достоверностью. Предохранение его от искажений. Коррекция ляпсусов заключается в восстановлении поврежден ной сведения цифровыми схемами , а маскирование ошибок — в замене поврежденной информации предшествующими или проинтерполированными дан ными. С ресивера сигнал передается телевизору.
Выберите себе ресиверы. Определитесь сколько телевизоров у Вас будут подключены к спутниковой антенне. Если у Вас ЖКИ или плазменная панель - то обратите внимание на HDTV ресиверы. Со спутников Вы можете принимать сигналы HDTVi на новые ресиверы.

2. Выберем антенну под интересные для Вас телеканалы:

Самыми распространёнными спутниковыми антеннами являются параболические антенны (их обычно и называют спутниковыми). Спутниковые антенны имеют различные типы и размеры. Чем больше диаметр зеркала и точнее зеркало соответствует параболе, тем слабее сигналы принимает антенна. На Востоке Украины популярны офсетные антенны диаметром 0.9, 1.1. 1.25 и 1.4 метра. Антенны большего диаметра -1.8 и более изготавливаются прямофокусными. Вы на нашем сайте можете найти рисунок хорошего облучателя для харьковских антенн выполненных штамповкой взрывом в воде. Наиболее часто в мире спутникоые антенны используются для приёма и передачи программ спутникового телевидения и радио, а также соединения с Интернетом.
Для одного пользователя интересней спутниковая антенна с автоматическим поворотным механизмом (полярной подвеской) она позволяет смотреть все видимые SAT (более 60, среди которых 18 спутников вещают на русском и украинском языке).
Для группового приема ставят неповоротные антенны с двойными или счетверенными конвертерами. На одну антенну закрепляют несколько конвертеров и принимают сигнал с 1 - 4 спутников. В многоэтажных домах, гостинницах, поселках проектируют и монтируют широкополосные кабельные сети - в одном кабеле и эфирные, и спутниковые телеканалы и видеонаблюдение с нескольких видеокамер (можно наблюдать за стоянкой автомобилей, парадным входом в здание ...)
Справка. Офсетная антенна является срезом параболической осесимметричной антенны (в поперечном сечении получается эллипс. Срез плоскостью сечения от края почти к центру). Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами (как это происходит в осесимметричной антенне, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной (коэффициент до 0.7). К тому же, облучатель установлен ниже центра тяжести антенны, тем самым увеличивая ее устойчивость при ветровых нагрузках. Офсетная антенна крепится почти вертикально. В зависимости от географической широты угол ее наклона меняется. Такое положение исключает собирание в чаше антенны атмосферных осадков, которые сильно влияют на качество приема. Еще одно преимущество - офсетной антенны, по сравнению с прямо фокусной - это ее более длинный фокус относительно площади поверхности зеркала. (Офсет - это срез, а фокус остался тот же). Облучатель длиннофокусной антенны более согласованный с антенной (КСВ ниже). Диаграмму облучателя легче оптимизировать под офсетную антенну чем под прямо фокусную.
Для харьковчанина советуем купить антенну CA 1200 Харьковского завода "Вариант". Эту антенну настройщики называют 1.2 метра. Но реальный диаметр антенны меряется не по максимальному размеру антенны (длинна), а по ширине элипса антенны 1078 мм.
Почему? Конвертер смотрит на антенну под наклоном с точки называемой фокусом антенны и поэтому эллипс видится как окружность.
Характеристики антенны CA 1200:

Антенна СА 1200 Завода "Вариант" г. Харьков

3. Выберем конвертеры, переключатели (DISEgC), крепление дополнительных конвертеров:

Рекомендуем применять универсальные конвертеры. Покупайте с минимальными шумовыми характеристиками. Чем ниже шум конвертера тем больше каналов Вы можете получить с антенны.

Если со спутника идет вещание в круговой поляризации, то в облучатель универсального конвертера установите пластмассовую перемычку (под наклоном 45 градусов относительно вертикали).

На фотографии изображен универсальный конвертер С диапазона, с облучателем. Шкала на конвертере отображает соотношение Фокус/диаметр антенны. Для антенны СА 1200 это соотношение равно 0.57. Т.о облучатель крепится почти на самом входе в конвертер. Ели Вы крепите мультифид и облучатель "С" конвертера заслоняет другой конвертер и приходится срезать часть (с краю) облучателя С диапазона.

4. Посмотрите место установки и подберите крепление антенны -кронштейн. Кронштейн можно проектировать по нашим рекомендациям, а можно купить у нас.

5. Закрепили антенны и проложили кабели? Теперь приступаем к настройке. Чтобы облегчить поиск сигнала спутников предлагаем вам расчеты (для Харькова.) Для примера рассмотрим вначале как настроить офсетную антенну диаметром 1.1 x 1.2 метра (СА1200) на спутник Sirius 4 (рекомендации для настройки в г. Харькове). Начинайте настройку с поиска максимального сигнала спутника Sirius 4. (Ресивер рекомендуем покупать с "прошитыми" телеканалами на спутники)

Конвертер можно установить двойной или счетверенный. Это позволит принимать сигнал со спутника Sirius 4 на 2, 4 ресивера. На параболическую (офсетную) антенну диаметром 1.1 метра в Харькове вместе с "Сириусом" на эту же антенну одновременно принимать сигналы еще с 2 - 3 спутников.Мультифид - приспособление для установки нескольких конвертеров на одну антенну. Порядок крепления конвертеров для 3 спутников "Sirius 4", "Hot Bird", "Amos " и расстояния между конвертерами для антенны СА1200 (расчитаны для Харькова). Для получения сигнала этого достаточно, но рекомендуем подстраивать по макимуму синалов конвертеры (для этого подходит и функция измерения качества сигнала в ресивере).

Мультифид для приема в Харькове 3 спутников Sirius, Нот Bird, Amos:


Мультифид для приема в Харькове спутниковых сигналов с позиций 36E ("НТВ Плюс", "Поверхность...) и 40E:

Мультифид для приема в Харькове 3 восточных спутников 75Е, 80Е, 90Е:

Первый шаг мы знаем как делать. Англичане говорят - "первый шаг от дома - половина пути". Изложил начальные знания.
Как более качественно настроить антенну, чтобы получить больше сигнала? Нужны приборы и знания в области СВЧ. Как объединить интересные транспондеры с разных спутников в одном кабеле и совместить в этом же кабеле с эфирными каналами? (Широкополосные кабельные сети можно делать и самим без покупки дорогого импортного оборудования).

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #33 Добавлено: 20 августа 2009 14:31
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Цитата: fuad iskenderov
какого диаметра нужна тарелка,что бы в Баку словить сигнал с Астра 19Е; 23Е и 28.5Е

Точно не знаю, мені здається 4-х метрову тарілку.

Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:

chatschik,
є шаринг

Сообщение отредактировано 20 августа 2009 14:30. Редактировалось 1 раз(а)

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #34 Добавлено: 21 августа 2009 15:56
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Hotbird
Hotbird — название популярной сети спутников, которыми управляет компания Eutelsat, расположен на 13°в.д. по Экватору (орбитальное положение) и вещает в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Вещание производится как цифровых так и аналоговых теле и радио каналов. Спутники в настоящее время находится на орбитальной позиции 13 ° восточной долготы пронумерованы 6, 8 и 9.
HOTBIRD 1 был запущен 27 марта 1995 года имел 16-Ku транспондеров и в феврале 2007 был снят с орбиты.
HOTBIRD 2 был запущен 21 ноября 1996 года имеет 26-Ku транспондеров в связи с отказом электропитания 13 марта 2007 все службы распространенные на этом спутнике были переведены на Hot-Bird 8 (ночь с 13 по 14 марта 2007).С 15 мая 2007, спутник HB2 повторно фиксирован на 9 °в.д., и был переименован Eurobird 9.
HOTBIRD 3 был запушен 3 сентября 1997 года имеет 32-Ku транспондера в последствии был перемещен на орбитальную позицию 4 ° восточной долготы и переименован в Eurobird 4
HOTBIRD 4 был запущен 27 февраля 1998 года имеет 28-Ku транспондеров в последствии перемещен на 7° з.д. и переименован Atlantic Bird 4
HOTBIRD 5 был запущен 9 октября 1998 года имеет 22-Ku транспондера в дальнейшем HB5 был замещен HB6 в августе 2002 года сам же HB 5 был смещен на 25,5 ° в.д. и переименован в Eurobird 2
HOTBIRD 6 был запущен 21 августа 2002 года имеет 28-Ku / 4-Ka транспондеров является первым спутником второго поколения.
HOTBIRD 7 был запущен 11 декабря 2002 имел 40-Ku транспондеров но потерпел крушение во время запуска ракеты Ариан-5°ECA
HOTBIRD 7A был запущен 11 марта 2006 года имеет 38-Ku транспондеров в дальнейшем был перемещен на 9 в.д. и переименован в Eurobird 9A
HOTBIRD 8 является наибольшим и самым сильным ретрансляционным спутником, служащим Европе. Был запущен 4 августа 2006 имеет 64-Ku транспондера замещает спутники HB2 и HB3.
----------------------------------------
------
Срок службы HOTBIRD 8 - 15 лет
----------------------------------------
-----------
Количество транспондеров HOTBIRD 8 - 64 Ku-band
----------------------------------------
---------------------------------
Пусковая установка - Proton M Breeze M
----------------------------------------
--------------------------------------
HOTBIRD 9 был запущен 20 декабря 2008 года имеет 64-Ku транспондера замещает HB7 A
----------------------------------------
----------------------------------------
--------------------------------------
Размеры спутника HOTBIRD 9 - 3.4 х 2.7 х 6.3 м
----------------------------------------
---------------------------
Масса спутника HOTBIRD 9 - 4 884 кг
----------------------------------------
------------
Срок службы HOTBIRD 9 - 15 лет
----------------------------------------
-----------
Количество транспондеров HOTBIRD 9 - 64 Ku-band
----------------------------------------
------------------------------
Мощность HOTBIRD _ 14.5 кВт
----------------------------------------
-------------------------
Пусковая установка - Ariane 5 ECA
----------------------------------------
--------------
HOTBIRD 10 был запущен 12 февраля 2009 года прежде чем присоединиться к позиции 13 °в.д, он сделает первую миссию по расширения ресурсов на позиции 7 ° з.д.
----------------------------------------
----------------------------------------
------------------------
Размеры спутника HOTBIRD 10 - 3.4 х 2.7 х 6.3 м
----------------------------------------
----------------------------
Масса спутника HOTBIRD 10 - 4 892 кг
----------------------------------------
---------------
Срок службы HOTBIRD 10 - 15 лет
----------------------------------------
---------
Количество транспондеров HOTBIRD 10 - 64 Ku-band
----------------------------------------
-----------------------------------
Мощность HOTBIRD 10 - 17.5 кВт
----------------------------------------
---------
Пусковая установка - Ariane 5 ECA
----------------------------------------
---------
Миссия HOTBIRD 10 - Начальная миссия: 7°W (Ближний Восток)
----------------------------------------
----------------------------------------
------
Основная миссия: 13°E (Европа, Северная Африка, Ближний Восток)

Пакеты вещающие на Hotbird:
Bis TV
American Forces Network
Viacom
Globecast
Telecom Serbia
Eurosport
Cyfra+
N
Sky Italia
NOVA Greece
NOVA Cyprus
Cyfrowy Polsat
Holy God TV
________________________________________
______________

Сириус-2
Спутник серии «Сириус». Самый большой на момент запуска.
Расчётная продолжительность работы - 12 лет.
После выхода на орбиту аппарат имеет длину (по солнечным батареям) 27.3 м, ширину – 2.86 м и высоту – 2.3 м
Этот спутник ведёт передачу в двух лучах:
Европейский широкий (транспондеры: 26 BSS, 6 FSS, 33 МГц), частотный диапазон: 11.7-12.5 GHz (BSS).
Североевропейский (транспондеры: BSS, 33MHz), частотный диапазон: Ku.
После того, как закончился срок его эксплуатации в позиции 4.8°E (был заменен спутником Sirius 4) он был отогнан в позицию 31.5°E, его новый хозяин SES Astra, а новое название Astra 5A. 1 сентября 2008 года начал вещание провайдера SatGate. 22 октября на спутнике произошёл сбой, в результате которого он отклонился от позиции 31.5°E, но в течение двух недель спутник был возвращен на позицию и вещание продолжилось. 15 января 2009 года на спутнике произошёл повторный сбой, последствия которого не удалось исправить, и теперь этот спутник является неуправляемым, по другим данным он сгорел в плотных слоях атмосферы при падении в районе Швеции.

Сириус 4
Сириус 4 — шведский телекоммуникационный спутник, принадлежащий компании SES Sirius AB. Он предназначен для оказания услуг телевизионного вещания, радиовещания, доступа в Интернет, передачи данных на страны Северной и Восточной Европы и Африки. Запущен 18 ноября 2007 (17 ноября 2007 UTC) с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя Протон-М/Бриз-М. Спутник был изготовлен компанией Lockheed Martin Commercial Space Systems на базе платформы A2100AX, является заменой спутнику Sirius 2.
Полезная нагрузка: 52 транспондера Ku-диапазона и 2 транспондера Ka-диапазона.
Из них 46 транспондеров Ku-диапазона предназначены для вещания на территории Северной и Восточной Европы и России, один транспондер Ka-диапазона предназначен для оказания услуг интерактивного вещания на территории Скандинавии и Балтии. Шесть транспондеров Ku-диапазона и один Ka-диапазона предназначены для оказания услуг связи между странами Европы и Африки.
________________________________________
____________________________

Амос (англ. AMOS — Afro-Mediterranean Orbital System, «Африканско-средиземноморская орбитальная система») — серия израильских спутников связи.
AMOS разрабатываются Израилем и эксплуатируются частной компанией Spacecom.
Амос-1 (AMOS 1) был первым израильским спутником связи. Его разработка была основана на опыте создания разведывательного спутника Ofeq, аппарат массой 996 килограммов и размахом солнечных батарей в 10 метров был создан на предприятии «МАБАТ» концерна «Таасия авирит». Общая стоимость программы оценивалась в 210 миллионов долларов, из которых 40 миллионов было уплачено за запуск французской ракетой-носителем. Спутник был рассчитан на 10-летнюю службу. Он был запущен 16 мая 1996 года с Европейского космического центра Куру во Французской Гвиане и проработал на орбите 12 лет. Сегодня спутник закончил свою работу на позиции 4°W и еще неизвестна его дальнейшая судьба. Возможно, что будет перемещен на позицию 70E (вторая позиция оператора Spacecom) или продан.
Amos 2 был запущен 28 декабря 2003 года с космодрома Байконур, в Казахстане, и обслуживает клиентов трёх регионов: Ближнего Востока (включая Израиль), в Европе и на восточном побережье США. Аппарат массой 1,4 тонны. Расчётная продолжительность эксплуатации аппарата «Амос-2» составляет 12 лет.
(Amos 3) — Амос-3 Успешно стартовал с космодрома Байконур в Казахстане 28 апреля 2008 года. После вывода на орбиту он расположился по соседству с «Амосом-2». Оснащённый самым современным коммуникационным оборудованием «Амос-3» позволяет обеспечивать приём с высоким качеством телеканалов НD. Область надёжного приёма сигнала — Восточная Европа, Израиль и Восточное побережье США. Сигнал от спут ника можно принимать от Западной Франции до Урала, а также от Стамбула до Казахстана. Прослужит он дольше других — 18 лет.
Разрабатываются спутники: AMOS 4.
________________________________________
_________________________

Список телевизионных спутников

Восточное полушарие
Позиция Название Минимальный диаметр Антенны

*145° Горизонт 45 (Горизонт)

*140° Горизонт 36 (Горизонт)

*140° Горизонт 43 (Горизонт)

*140° Экспресс-АМ3 (Экспресс) Петропавловск-Камчатский 90 см

*118° Telkom 2 (Telkom)

*110° BSat-3a

*103° Горизонт 40 (Горизонт)

*99° Экран М (Экран)

*96.5° Экспресс-АМ33 (Экспресс)

*90° Ямал-200 № 1 (Ямал)

*90° Ямал-100 (Ямал)

*85.2° Интельсат 709 (Интельсат)

*80° Экспресс 6А (Экспресс)

*80° Экспресс-АМ2 (Экспресс) Москва 90 см

*75° ABS-1

*66° Интельсат 704 (Интельсат)

*64° Интельсат 906 (Интельсат)

*62° Интельсат 902 (Интельсат)

*60° Интельсат 904 (Интельсат)

*56° Бонум 1 (Бонум)

*54.8 Интельсат 702 (Интельсат)

*53° Экспресс АМ22 Экспресс-АМ22/SESAT 2

*50.2° Интельсат 706 (Интельсат)

*49° Ямал-200 № 2 (Ямал)

*42° Турксат 1С (Турксат) (нем. Trksat)

*40° Экспресс-АМ1 (Экспресс)

*40° Экспресс А1R (Экспресс)

*35° Радуга 1 (Радуга)

*35° Радуга 2 (Радуга)

*35° Радуга 3 (Радуга)

*35° Радуга 4 (Радуга)

*28,2° Астра 2A (Астра) (нем. Astra)

*28,2° Астра 2B (Астра) (нем. Astra)

*28,2° Астра 2D (Астра) (нем. Astra)

*23.5° Астра 1D (Астра) (нем. Astra)

*23,5° Астра 3A (Астра) (нем. Astra)

*19,2° Астра 1B (Астра) (нем. Astra) Берлин 33 см

*19,2° Астра 1C (Астра) (нем. Astra) Берлин 33 см

*19,2° Астра 1E (Астра) (нем. Astra) Берлин 33 см, Москва 75 см

*19,2° Астра 1F (Астра) (нем. Astra) Берлин 33 см, Москва 2.4 м

*19,2° Астра 1G (Астра) (нем. Astra) Берлин 33 см

*19,2° Астра 1H (Астра) (нем. Astra) Берлин 33 см, Москва 2.4 м

*19,2° Астра 1L (Астра) (нем. Astra) Европа не более 60 см

*19,2° Астра 2C (Астра) (нем. Astra) Берлин 33 см, Львов 90 см

*13° Хот Бирд 1 (Хот Бирд) (нем. Hot Bird) Берлин 33 см, Москва 90 см

*13° Хот Бирд 2 (Хот Бирд) (нем. Hot Bird) Берлин 33 см

*13° Хот Бирд 3 (Хот Бирд) (нем. Hot Bird) Берлин 33 см

*13° Хот Бирд 4 (Хот Бирд) (нем. Hot Bird) Берлин 33 см

*13° Хот Бирд 6 (Хот Бирд) (нем. Hot Bird) Берлин 33 см

*12° Радуга 29 (Радуга)

*5° Астра 1A (Астра) (нем. Astra) Берлин 45 см

*4.8° Сириус 4 (Сириус) (нем. Sirius)

*5° Сириус 3 (Сириус) (нем. Sirius) Берлин 45 см

*4.8° Сириус 2 (Сириус) (нем. Sirius) Берлин 45 см, Москва 1,2 м

Западное полушарие:
Позиция Название Минимальный диаметер Антенны

*0,8° Тор 2 (Тор) (нем. Thor) Берлин 45 см

*0,8° Тор 3 (Тор) (нем. Thor) Берлин 45 см

*1° Интельсат 1002 (Интельсат)

*4° Амос 1 (Амос) (нем. Amos)

*5° Телеком 2C (Телеком) (англ. Telecom)

*7° Нильсат 101 (Нильсат) (англ. Nilesat)

*7° Нильсат 102 (Нильсат) (англ. Nilesat)

*8° Телеком 2D (Телеком) (англ. Telecom)

*11° Экспресс 3A (Экспресс)

*11° Экспресс-АМ44 (Экспресс)

*12,5° Евробирд Спутник

*14° Горизонт 37 (Горизонт)

*14° Горизонт 44 (Горизонт)

*20° Интельсат 603 (Интельсат)

*24,5° Интельсат 905 (Интельсат)

*27,5° Интельсат 907 (Интельсат)

*31,5° Интельсат 801 (Интельсат)

*34,5° Интельсат 903 (Интельсат)

*53° Интельсат 707 (Интельсат)

*78° Venesat-1

*105° AMC-18

*125° АМС-21

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #35 Добавлено: 21 августа 2009 22:06
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Я за SkyGate HD PVR, вигляд у нього гарний

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #36 Добавлено: 22 августа 2009 00:40
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Цитата: ssifonn
возможен ли, просмотр платных каналов без оплаты

Залежить від кодування. Деякі можна, а деякі не можна.
Платно, але не дорого - шаринг.

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

Тебе цікавлять російські і українські канали, чи тільки російські?

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #37 Добавлено: 22 августа 2009 16:13
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Параболические антенны

Прием сигналов спутникового телевидения осуществляется специальными приемными устройствами, составной частью которых является антенна. Для профессионального и любительского приемов передач с ИСЗ наиболее популярны параболические антенны, благодаря свойству параболоида вращения отражать падающие на его апертуру параллельные оси лучи в одну точку, называемую фокусом. Апертура — это часть плоскости, ограниченная кромкой параболоида вращения.

Параболоид вращения, который используется в качестве отражателя антенны, образуется вращением плоской параболы вокруг ее оси. Параболой называется геометрическое место точек, равноудаленных от заданной точки (фокуса) и заданной прямой (директрисы). Точка F — фокус и линия АВ — директриса. Точка М с координатами х, у — одна из точек параболы. Расстояние между фокусом и директрисой называется параметром параболы и обозначается буквой р. Тогда координаты фокуса F следующие: (р/2, 0). Начало координат (точка 0) называется вершиной параболы.

По определению параболы отрезки MF и РМ равны. Согласно теореме Пифагора MF^2 =FK^2+ MK^2.
В то же время FK = = х - р/2, КМ = у и РМ = х + р/2, тогда (х - р/2)^2 + у^2 = (х + р/2)^2

Возводя в квадрат выражения в скобках и приводя подобные члены, окончательно получаем каноническое уравнение параболы:

у^2 = 2рх, или у = (2рх)^0.5. (6.1). По этой классической формуле сделаны миллионы антенн для приема сигналов спутникового телевидения. Чем же заслужила внимание данная антенна?
Параллельные оси параболоида, лучи (радиоволны) от спутника, отраженные от апертуры к фокусу, проходят одинаковое (фокусное расстояние). Условно два луча (1 и 2) падают на площадь раскрыва параболоида в разных точках. Однако отраженные сигналы обоих лучей проходят к фокусу F одинаковое расстояние. Это означает, что расстояние A+B=C+D. Таким образом, все лучи, которые излучает передающая антенна спутника и на которую направлено зеркало параболоида, концентрируются синфазно в фокусе F. Этот факт доказывается математически.
Выбор параметра параболы определяет глубину параболоида, т. е. расстояние между вершиной и фокусом. При одинаковом диаметре апертуры короткофокусные параболоиды обладают большой глубиной, что делает крайне неудобным установку облучателя в фокусе. Кроме того, в короткофокусных параболоидах расстояние от облучателя до вершины зеркала значительно меньше, чем до его краев, что приводит к неравномерности амплитуд у облучателя для волн, отразившихся от кромки параболоида и от зоны, близкой к вершине.

Длиннофокусные параболоиды имеют меньшую глубину, установка облучателя является более удобной и амплитудное распределение становится более равномерным. Так, при диаметре апертуры 1,2 м и параметре 200 мм глубина параболоида равна 900 мм, а при параметре 750 мм — всего 240 мм. Если параметр превышает радиус апертуры, фокус, в котором должен находиться облучатель, располагается вне объема, ограниченного параболоидом и апертурой. Оптимальным считается вариант, когда параметр несколько больше, чем радиус апертуры.

Спутниковая антенна — единственный усиливающий элемент приемной системы, который не вносит собственных шумов и не ухудшает сигнал, а следовательно, и изображение. Антенны с зеркалом в виде параболоида вращения делятся на два основных класса: симметричный параболический рефлектор и асимметричный. Первый тип антенн принято называть прямофокусными, второй — офсетными.
Офсетная антенна является как бы вырезанным сегментом параболы. Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной. К тому же, облучатель установлен ниже центра тяжести антенны, тем самым увеличивая ее устойчивость при ветровых нагрузках.

Именно такая конструкция антенны наиболее распространенна в индивидуальном приеме спутникового телевидения, хотя в настоящее время используются и другие принципы построения наземных спутниковых антенн.

Офсетные антенны целесообразно использовать, если для устойчивого приема программ выбранного спутника необходим размер антенны до 1,5 м, так как с увеличением общей площади антенны эффект затенения зеркала становится менее значительным.

Офсетная антенна крепится почти вертикально. В зависимости от географической широты угол ее наклона немного меняется. Такое положение исключает собирание в чаше антенны атмосферных осадков, которые сильно влияют на качество приема.

Для антенн особое значение имеют характеристики направленности. Благодаря возможности использовать антенны с высокой пространственной избирательностью осуществляется прием спутникового телевидения. Важнейшими характеристиками антенн являются коэффициент усиления и диаграмма направленности.

Коэффициент усиления параболической антенны зависит от диаметра параболоида: чем больше диаметр зеркала, чем выше коэффициент усиления.

Зависимость коэффициента усиления параболической антенны от диаметра приведена ниже.
Роль коэффициента усиления параболической антенны можно проанализировать с помощью электрической лампочки. Свет равномерно рассеивается в окружающее пространство, и глаз наблюдателя ощущает определенный уровень освещенности, соответствующий мощности электролампочки.
Однако если источник света поместить в фокус параболоида с коэффициентом усиления 300 раз, его лучи после отражения поверхностью параболоида окажутся параллельны его оси, а сила цвета будет эквивалентна источнику мощностью 13 500 Вт. Такую освещенность глаз наблюдателя воспринять не может. На этом свойстве, в частности, основан принцип работы прожектора.

Таким образом, антенный параболоид, строго говоря, не является антенной в ее понимании преобразования напряженности электромагнитного поля в напряжение сигнала. Параболоид — это лишь отражатель радиоволн, концентрирующий их в фокусе, куда и должна быть помешена активная антенна (облучатель).

Диаграмма направленности антенны характеризует зависимость амплитуды напряженности электрического поля Е, создаваемого в некоторой точке, от направления на эту точку. При этом расстояние от антенны до данной точки остается постоянным.

Увеличение коэффициента усиления антенны влечет за собой сужение главного лепестка диаграммы направленности, а сужение его до величины менее 1° приводит к необходимости снабжать антенну системой слежения, так как геостационарные спутники совершают колебания вокруг своего стационарного положения на орбите. Увеличение ширины диаграммы направленности приводит к снижению коэффициента усиления, а значит, и к уменьшению мощности сигнала на входе приемника. Исходя из этого, оптимальной шириной главного лепестка диаграммы направленности является ширина в 1...2° при условии, что передающая антенна спутника удерживается на орбите с точностью ±0,1°.
Наличие боковых лепестков в диаграмме направленности также снижает коэффициент усиления антенны и повышает возможность приема помех. Во многом ширина и конфигурация диаграммы направленности зависят от формы и диаметра зеркала принимающей антенны.

Самой важной характеристикой параболической антенны является точность формы. Она должна с минимальными ошибками повторять форму параболоида вращения. Точность соблюдения формы определяет коэффициент усиления антенны и ее диаграмму направленности.

Изготовить антенну с поверхностью идеального параболоида практически невозможно. Любое отклонение от реальной формы параболического зеркала от идеальной влияет на характеристики антенны. Возникают фазовые ошибки, которые ухудшают качество принимаемого изображения, снижается коэффициент усиления антенны. Искажение формы происходит и в процессе эксплуатации антенн: под воздействием ветра и атмосферных осадков; силы тяжести; как следствие неравномерного прогрева поверхности солнечными лучами. С учетом этих факторов определяется допустимое суммарное отклонение профиля антенны.

Качество материала также влияет на характеристики антенны. Для изготовления спутниковых антенн в основном используют сталь и дюралюминий.

Стальные антенны дешевле алюминиевых, но тяжелее и больше подвержены коррозии, поэтому для них особенно важна антикоррозийная обработка. Дело в том, что в отражении электромагнитного сигнала от поверхности участвует очень тонкий приповерхностный слой металла. В случае повреждения его ржавчиной значительно снижается эффективность антенны. Стальную антенну лучше сначала покрыть тонким защитным слоем какого-нибудь цветного металла (например, цинка), а затем покрасить.

С алюминиевыми антеннами этих проблем не возникает. Однако они несколько дороже. Промышленность выпускает и пластиковые антенны. Их зеркала с тонким металлическим покрытием подвержены искажениям формы за счет различных внешних воздействий: температуры, ветровых нагрузок и ряда других факторов. Существуют сетчатые антенны, устойчивые к ветровым нагрузкам. Они имеют хорошие весовые характеристики, но плохо зарекомендовали себя при приеме сигналов Ки-диапазона. Такие антенны целесообразно использовать для приема сигналов С-диапазона.

Параболическая антенна на первый взгляд кажется грубым куском металла, но тем не менее она требует аккуратного обращения при хранении, транспортировке и монтаже. Любые искажения формы антенны приводят к резкому снижению ее эффективности и ухудшению качества изображения на экране телевизора. При покупке антенны необходимо обратить внимание на наличие искажений рабочей поверхности антенны. Иногда бывает, что при нанесении антикоррозийных и декоративных покрытий на зеркало антенны ее «ведет» и она приобретает форму пропеллера. Проверить это можно, положив антенну на ровный пол: края антенны везде должны касаться поверхности.

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #38 Добавлено: 22 августа 2009 22:41
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

АНТЕННЫ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРИЕМА В СВЧ ДИАПАЗОНЕ

При словосочетании “спутниковая антенна” в воображении возникает параболическое зеркало, или попросту "тарелка". "Тарелки" в изобилии украшают стены наших домов. Им отведено значительное место в буклетах и прайс-листах фирм, торгующих спутниковым оборудованием. Они же рассматриваются в многочисленных статьях журнала "Теле-Спутник", посвященных выбору и настройке спутниковой антенны. И такое внимание в общем-то справедливо. Во многих случаях параболические зеркала остаются оптимальными для приема спутниковых трансляций. Это обстоятельство, однако, не дает основания обходить вниманием другие типы СВЧ антенн. Особенно теперь, с появлением проектов сотового телевидения и других эфирных сетей с интерактивными функциями. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы, которыми и определяется сфера ее применения. Попробуем рассмотреть их особенности.

Плоская спутниковая антенна фирмы Technisat
Начнем, все-таки, с самых распространенных — параболических. Принцип их действия иллюстрируется рис.1. В соответствии с законами геометрической оптики плоская электромагнитная волна, распространяющаяся перпендикулярно раскрыву антенны, после отражения от параболоидной поверхности попадет в фокус параболоида.

В фокусе устанавливается конический рупорный облучатель, совмещенный с поляризатором.

По своим электрическим параметрам параболоидное зеркало во многом превосходит альтернативные типы антенн.

Одной из основных электрических характеристик любой антенны является коэффициент усиления G. Он прямо пропорционален коэффициенту направленного действия D:

G=Dхh, где h — к.п.д. антенны.

В свою очередь, коэффициент направленного действия антенны связан с ее эффективной площадью A через соотношение

D=4pА/l2, где l — длина волны

Эта несложная формула дает представление о влиянии площади антенны и длины принимаемой волны на обеспечиваемое антенной усиление.

Применительно к апертурным антеннам1:

А=Sxv, где S — площадь раскрыва антенны,
v — коэффициент использования поверхности.

Параболические зеркала имеют широкий угол раскрыва и принципиально достижимый высокий коэффициент использования поверхности (0.4-0.7). Это обеспечивает высокий коэффициент усиления при умеренных размерах антенны. Коэффициент использования поверхности параболоидных зеркал определяется многими факторами — затенением зеркала облучателем, неточностью профиля зеркала, несовпадением облучателя с фокусом, потерями на кроссполяризацию2, неравномерностью распределения поля в раскрыве зеркала и рядом других.
Действие этих факторов зависит от исполнения, размеров и конкретной формы антенны.

Параболоидные зеркала различаются, в частности, по величине отношения фокусного расстояния к диаметру раскрыва f/D.

К длиннофокусным относятся антенны с отношением f/D>0.5, а к короткофокусным — с отношением f/D<0.3. Фокусное расстояние, в свою очередь, связано с глубиной зеркала — чем ближе фокус, тем оно глубже.
Глубина зеркала заметно влияет на электрические параметры антенны. У мелких зеркал меньше уровень кроссполяризации. Кроме того, они облучаются более равномерно, чем глубокие, что позволяет получить более узкую диаграмму направленности и более высокий коэффициент усиления. С другой стороны, широкий раскрыв антенны приводит к увеличению боковых лепестков, а следовательно, и уровня шума.

Короткофокусные антенны находят широкое применение в радиорелейных линиях, где первостепенное значение приобретает вопрос отстройки от помех. Их также удобно использовать в передвижных системах приема.

Для приема телевизионных спутниковых трансляций больше подходят длиннофокусные зеркала. Однако они требуют более точного расчета и настройки облучателя, поэтому, в основном, они производятся для профессионального приема, а в бытовых системах чаще используются антенны с отношением f/D 0.3-0.5 дБ.

К достоинствам параболических антенн следует отнести их широкополосность. Нижний частотный предел определяется условием l<<R зеркала, при невыполнении которого перестают работать законы геометрической оптики. Верхний предел определяется точностью исполнения поверхности зеркала.
Еще одно несомненное достоинство параболических антенн — способность принимать сигналы любой поляризации. Разделение поляризаций, как правило, не сопряжено с потерями мощности. В спутниковых сетях это дает возможность использовать одну частоту дважды.

Недостатками этого типа антенн являются большое количество механических частей и подверженность действию атмосферных факторов.

Воздействие ветра может исказить форму зеркала и понизить коэффициент использования поверхности. Это налагает серьезные требования к жесткости конструкции зеркала и опорно-поворотного устройства. На качество приема могут оказать влияние, неравномерный обогрев антенны солнечными лучами, коррозия материала и ряд других факторов. Это особенно ощутимо для профессиональных антенн больших диаметров. Серьезной проблемой может стать накопление снега или воды на поверхности зеркала.
Проблема накопления воды может быть решена использованием офсетных зеркал, представляющих собой верхний сегмент параболоида. Принцип их действия иллюстрируется рис. 2. В северных широтах они располагаются практически перпендикулярно земле, и снег в них тоже почти не накапливается. Правда, усиливаются проблемы с его налипанием на поверхность облучателя.

Основным же преимуществом офсетных антенн является меньшее затенение поверхности зеркала конвертером и, как следствие, больший коэффициент использования поверхности (0.6-0.8). Выигрыш особенно ощутим для антенн с небольшим диаметром. Поле в раскрыве офсетной антенны имеет более сложную структуру, чем в раскрыве прямофокусной, что усложняет конструкцию облучателя. В большинстве случаев, электрические параметры офсетных антенн несколько хуже, чем у прямофокусных, в частности, намного выше уровень кроссполяризации. Однако длиннофокусные офсетные антенны при скрупулезном расчете облучателя могут иметь очень хорошие электрические параметры и использоваться в профессиональных системах.

Парусность конструкции может быть снижена за счет использования сетчатых или перфорированных антенн. Кроме того, перфорация зеркала с увеличением размеров отверстий к его краям позволяет уменьшить уровень боковых лепестков.

Прием с разных спутниковых позиций в общем случае требует переориентации параболической антенны. По теории зеркальных антенн сектор углов вокруг фокуса, в котором можно принимать сигнал без существенного снижения коэффициента усиления, составляет ±30. Именно на такой угол могут различаться спутниковые позиции, с которых можно вести прием на фиксированную антенну без потери уровня сигнала.

Сферическая спутниковая антенна фирмы "Конкур"
При большем разнесении позиций необходим поворот зеркала, что приводит к удорожанию подвески.

Задачу многоспутникового приема без механического поворота зеркала можно решить, используя сферические или сферопараболические3 зеркала. В таких конструкциях облучатель располагается на дуге радиусом r, центр которой совпадает с центром окружности R (рис. 3). Дуга называется фокальной линией. Если выбрать r » 0.56R, то волна, отраженная от зеркала, будет близка к плоской. Такие антенны находят применение в системах автоматического слежения за объектом. В них используются облучатели, передвигающиеся по фокальной линии, что дает возможность сканирования в широком секторе углов. Аналогичная конструкция может использоваться и для многопозиционного спутникового приема. Только вместо одного подвижного конвертера на фокальной плоскости устанавливаются несколько неподвижных, ориентированных на разные спутниковые позиции4.

Сферические зеркала уступают параболическим в точности фокусировки и по ряду других электрических параметров. Однако, в некоторых случаях, они могли бы явиться удобной заменой целому парку неподвижных параболических антенн.

Другой тип, получивший широкое распространение для приема СВЧ диапазона — плоские микрополосковые антенны. Они состоят из набора микрополосковых излучателей, нанесенных на диэлектрическую плату, которая, в свою очередь, располагается на металлическом экране. Экран выполняет роль рефлектора. Излучатели соединяются между собой, образуя антенную решетку. Электромагнитное поле, создаваемое такой трехслойной конструкцией, имеет сложную структуру и зависит от формы излучающих элементов, а также от толщины и материала диэлектрика. Микрополосковые излучатели синфазно соединены микрополосковыми фидерными линиями, которые собираются к месту расположения конвертера. Антенны могут различаться геометрией элементарных излучателей, их расположением на поверхности диэлектрика и способом их соединения. Существуют варианты многослойных антенн.

Расчет и конструирование микрополосковой антенны — многопараметрическая и во многом экспериментальная задача. В то же время, изготовление антенны при готовом фотошаблоне обходится гораздо дешевле параболической. То есть их выгодно производить массовыми тиражами.

Дешевизна и высокая технологичность изготовления далеко не единственные достоинства микрополосковых антенн.

Они более ветроустойчивы, чем параболоидные зеркала, и на них практически не налипает снег. Они компактны, легки, удобны при перевозке и установке.

Однако по своим электрическим параметрам они пока уступают параболическим.

Одним из серьезных недостатков микрополосковых антенн является их узкополосность. Так, например, для приема всего Ku-диапазона потребуется не одна, а три микрополосковых антенны. Их резонансная частота определяется размерами элементарных излучателей, которые выбираются дольными резонансной длине волны. И уже при незначительном отклонении частоты эффективность приема резко падает. Расширения рабочей полосы частот можно добиться, используя излучающие элементы, рассчитанные на разную резонансную частоту. Такой способ, однако, приводит к увеличению площади антенны, что нежелательно из-за значительных потерь сигнала в полосковых фидерных линиях. Так, на частотах 11-12 ГГц они составляют 2-6 дБ/м.

Рабочая полоса может быть расширена и за счет использовании более толстого диэлектрического слоя. Однако при этом усиливаются поверхностные токи, что увеличивает боковые лепестки диаграммы направленности.

Технология изготовления микрополосковых антенн не позволяет получить высокий коэффициент усиления. Каждый отдельный излучающий элемент имеет слабонаправленную диаграмму. Коэффициент направленного действия антенны определяется количеством синфазно соединенных излучателей, то есть площадью антенны. А увеличение площади влечет за собой увеличение потерь в фидерных линиях. Кроме того, для полосковых антенн характерен довольно высокий уровень боковых лепестков и кроссмодуляции.

Наименьший уровень боковых лепестков формируется в плоскости, проходящей через диагональ антенны. Поэтому антенну располагают так, чтобы ее вертикаль была перпендикулярна поверхности земли. Это обеспечивает минимальный уровень шума, в сильной степени обусловленный тепловыми шумами земной поверхности.

Более хорошие параметры направленности показывают полосково-щелевые антенны. В таких антеннах излучение микрополоскового элемента пропускается через щель в диэлектрической пластине. Экранированность линий передач улучшает электрические параметры антенны. Однако сама антенна конструктивно усложняется и становится более громоздкой. Еще одной проблемой в микрополосковых антеннах является разделение поляризаций.

Тип поляризации, принимаемой антенной (линейная или круговая), определяется формой микрополосковых излучателей. В большинстве микрополосковых антенн не предусмотрен механизм изменения типа поляризации. Последнее время стали появляться антенны со встроенными конвертерами, изменение положения которых меняет линейную поляризацию на круговую и наоборот. Однако такое усовершенствование может быть получено только за счет снижения коэффициента использования поверхности антенны. Разделение поляризаций в пределах одного типа обычно происходит с помощью диодов, которые тоже “съедают” 0,5-1 дБ.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что микрополосковые антенны пока не могут заменить параболические там, где требуются высокие электрические показатели. Нельзя рекомендовать их и для построения максимально универсальной приемной системы.

С другой стороны, они оказываются удобной и дешевой альтернативой параболическим антеннам в случае приема определенного набора трансляций, передаваемых с достаточной мощностью и в узкой частотной полосе.

Для многопозиционного приема удобными могут оказаться фазированные антенные решетки (ФАР) на микрополосковых линиях, то есть антенны с электронным управлением диаграммой направленности.

При синфазном соединении излучающих элементов главный лепесток диаграммы расположен перпендикулярно плоскости антенны. Однако если в фидерных линиях установить фазовращатели и в каждом соседнем элементе изменить фазу принимаемого сигнала, то направление, по которому сигналы будут максимально усиливать друг друга, изменится. Фазовращатели выполняются на полупроводниковых диодах, варакторах или интегральных микросхемах. Использование ФАР для приема с разных позиций имеет хорошие перспективы. Оно не требует громоздкого поворотного устройства, и переход с одной позиции на другую происходит за доли секунды, то есть в сотни раз быстрее, чем при повороте параболической антенны5.

Полосковые и полосково-щелевые антенны широко используются в качестве абонентских в интерактивных системах MMDS и сетях сотового интерактивного телевидения. Это отчасти связано с тем, что принцип их действия позволяет создавать приемо-передающие антенны с сильно различающейся диаграммой направленности для приема и передачи.

В сетях сотового телевидения, которые начали проектироваться и разворачиваться в последнее время, вещание ведется на частотах Ка-диапазона (28-30 ГГц и 40-42 ГГц). Для приема таких коротких волн оправдано использование не только параболических и микрополосковых, но также рупорных и линзорупорных антенн.

Рупорная антенна
Рупорные антенны представляют собой конический или пирамидальный рупор, соединенный с круглым или прямоугольным волноводом. В частности, облучатель параболической антенны является маленькой рупорной антенной.

Рупорные антенны обладают массой достоинств. В отличие от плоских они могут работать в широком диапазоне частот. Диапазонность рупорной антенны ограничивается только питающим волноводом.

При равном коэффициенте усиления их диаграмма имеет меньший, чем у параболического зеркала, уровень боковых лепестков, и, как следствие, у них достижим более низкий уровень шума. В довершение всего они отличаются простотой изготовления.

Максимально достижимый коэффициент использования поверхности у рупорных антенн несколько ниже, чем у параболических, но главным их недостатком является конструкция. Поэтому до недавнего времени в качестве самостоятельных приемных антенн они почти не применялись. Однако в диапазоне миллиметровых волн довольно острую диаграмму направленности могут обеcпечить и рупоры небольших размеров. Одной из особенностей миллиметровых волн является способность многократно отражаться без сколько-нибудь заметной потери мощности. Низкий уровень боковых лепестков рупорных антенн помогает в борьбе против многолучевого приема.

При необходимости получить еще более острую диаграмму могут использоваться линзорупорные антенны. Линза, устанавливаемая на выходе рупора, трансформирует расходящийся пучок волн в параллельный.

Принцип действия линз иллюстрируется рис. 4. Как известно из физики, скорость распространения электромагнитной волны в разных средах отлична от скорости ее распространения в воздухе. В связи с этим различают ускоряющие и замедляющие линзы. Если среда линзы ускоряет распространение волн, то она выполняется с вогнутым профилем, а если замедляет — то с выпуклым. В любом случае профиль линзы рассчитывается так, чтобы оптическая длина пути от облучателя до поверхности раскрыва была одинакова.

Ускоряющие линзы набираются из металлических пластин. Принцип их действия аналогичен работе волновода, в котором, как известно, электромагнитные волны распространяются быстрее, чем в воздухе. Коэффициент преломления таких линз сильно зависит от длины волны — то есть они принципиально узкополосны. Замедляющие линзы выполняются из искусственного диэлектрика.

За счет применения линзы можно получить очень острую диаграмму направленности в сочетании с малым уровнем боковых лепестков.

Для многопозиционного спутникового приема в широком секторе могут применяться сферические линзовые антенны. Они изготавливаются из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью, изменяющейся по определенному закону. Это обеспечивает фокусировку проходящих через линзу параллельных лучей. Свойства такой линзы симметричны, и она может использоваться для приема с любого числа спутниковых позиций в произвольном секторе углов. Несмотря на очевидные достоинства таких антенн, они практически не получили распространения из-за высокой стоимости, связанной с необходимостью точного изготовления, громоздкостью и относительной сложностью их конструкции.

В завершение отметим, что, несмотря на неизменность общей теории антенн, технология их изготовления постоянно совершенствуется. Прогресс в области телекоммуникаций обуславливает появление все новых требований к параметрам антенн. Так что и в будущем можно ждать интересных технических решений, по-новому открывающих возможности антенн того или иного типа.

1. Апертурными называются антенны, у которых излучение происходит через раскрыв, называемый апертурой.
2. Кроссполяризация связана с наличием в принимаемом сигнале нежелательных поляризационных составляющих. Они появляются, если принимаемый сигнал распространяется под некоторым углом к направлению максимального излучения антенны. Кроме того, они могут возникать в результате деполяризующего действия атмосферных факторов.
3. Профиль сферопараболической антенны образуется вращением параболы по окружности.

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #39 Добавлено: 24 августа 2009 11:42
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

Новые прочные антенны Euston из стекловолоконного армированного полиэстерового компаунда

В начале 2000-х годов, конце 1990-х самой популярной тарелкой (в силу ее стоимости) для спутникового приёма была неизменная оффсетка на 120 см, а оффсетки "Дубна" 160 см были уже дороговаты в покупке и, самое главное, сложны в установке ... Так вот, в эти самые годы прославилась известная тарелка Echostar - 140 cm. Это оффсетка была всего-то на 20 см больше чем "метр двадцать", и при этом стоила раз в 3...5 дороже. А в чем же была в этом случае ее притягательность? А она ставилась также легко, как 120 см, а работала почти как "Дубна 160". Вот так. Связано это было с тем, что она делалась не стандартной "штамповкой" из металла, а делалась из твердого и прочного текстолита. Что позволяло держать форму и не деформироваться ни от ветра, ни от хранения, ни от температурных перепадов.

Прошли годы, а реально ситуация не менялась. Все те же "супралки" (с периодически попадающимися партиями с облезающей краской, от чего лучи Солнца фокусировались на головке и она буквально расплавлялась), а к ним появились еще и китайские тарелки, которые ради экономии металла делаются чуть ли не из стали для консервных банок толщиной вплоть до 0.4 мм, при этом обновлять штамп/пуансон - производители не любят. Были (и прошли) "прозрачные" тарелки, потом появились их китайские клоны, но не завоевали популярности. А для любителей точности форм так ничего и не появилось до 2007 года, когда вышли новые тарелки Euston 55, 60, 75 (а в перспективе, 90 и 120 см).

Делаются они из из стекловолоконного армированного непропитанного полиэстрового композиционного материала - специального твердого и инертного диэлектрика, стойкого к механическим, химическим и температурный моздействиям (разработан для аэрокосмической индустрии). "А за счет чего же отражается волна?" - спросит все тот же пытливый читатель. А за счет специальной установленной внутри алюминиевой сетки, которая и работает рефлектором (размер ячейки специально подобран, чтобы вес тарелки был малым, а волна отражалась полностью).

Какие преимущества данного решения? А они заключаются в следующем:
- тарелка легче аналогичной алюминиевой (про стальные - молчим), но при этом однозначно прочнее
- ставить тарелку - удобнее!!! Средний мужчина сможет легко поднять ее в полностью собранном виде (с крепежами и головкой) на одной вытянутой руке, что немаловажно при монтаже
- повышенный срок службы "тарелки" - более 10-15 лет, без потери внешнего товарного вида
- не деформируется ни от ветра, ни от хранения, ни от температурных перепадов
- при производстве не применяется штамповка, то есть гарантировано полное соответствие вашего экземпляра эталону (в то время как при производстве металлических "тарелок" пуансон (штамп) - обязательно снашивается, и 1000-я тарелка - совсем не то же самое, что первая произведенная; а китайцы обновлять штамп не любят - невыгодно!)
- расположенные на задней поверхности ребра жесткости придают удивительную прочность (так, во время тестирования мы сбросили ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННУЮ ТАРЕЛКУ с высоты более 5 метров! Что из этого получилось - скоро увидите в нашем фоторепортаже! :) )
- в случае падения зимой снега, сброженного ЖЭКом с крыши - металлическая тарелка гнется в хлам, а антенна из композитных материалов держится.
- обеспечивает больший коэффициент усиления, чем такого же размера "штамповка".

К недостаткам данной антенны можно отнести только две вещи:
- Нужно больше места для хранения, так как "зеркало в зеркало" компактно не положишь - есть ребра жесткости.
- Стоимость - пока что выше, чем на "аналогичные" тарелки из металла.

Но для себя, любимого, однозначно есть смысл такую тарелку ставить. А для клиента ? Думаем, что тоже (особенно для клиента, который переплатит 250 рублей за красоту, функциональность и надежность).

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

Ссылка на пост #40 Добавлено: 24 августа 2009 19:44
 
Полное имя: Богдан
Группа: Посетители
Азъ: помогу любому
Возраст: 24 Козерог
Пол:
С нами: 10 лет 4 месяцa
Сообщений: 655
Поблагодарил: 1744
Благодарностей: 502
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

  

История спутникового оборудования

Впервые спутниковое оборудование стало применяться в Америке 30 лет назад. В это время возрос интерес к программам, которые могут с одинаковым удовольствием смотреть люди в разных странах. Это программы новостей и спорта, музыки и кино, программы для домохозяек и детей. Спутниковое телевидение стало наиболее выгодным и технически эффективным решением этой проблемы.

Сегодня во всем мире продажа спутникового оборудования стала развитой отраслью, а цена спутниковой антенны со временем становится все доступней.

До того, как стала возможной установка спутниковых антенн для индивидуального пользования, о такой свободе выбора можно было только мечтать. Теперь каждый может смотреть те каналы и телепередачи, которые ему нравятся, выбор практически не ограничен. При установке спутниковой тарелки всегда можно выбирать те спутники, вещание которых хотелось бы принимать. Правильно выбрав спутниковый конвертер, спутниковый ресивер и подобрав диаметр тарелки, можно настроится на любой необходимый спутник и получать качественный сигнал. Цена спутниковой антенны варьируется в зависимости от ее диаметра.

В магазинах, в которых производится продажа спутникового оборудования, всегда можно получить консультации по его выбору и установке. Но не следует забывать, что подобные работы связаны с риском для жизни, поэтому лучше всего доверить установку и настройку спутникового оборудования профессионалам.

При сравнении спутникового телевидения с обычным преимущества первого очевидны. Спутниковое телевидение - это сотни разнообразных по тематике телеканалов в великолепном цифровом качестве и на любой вкус. Деловые каналы с финансовыми новостями, спорт всего мира, самые разнообразные кинофильмы и мультфильмы, отдых и туризм, животный мир, огромный выбор музыкальных передач, мода и стиль, и многое другое.

Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

Русские каналы на спутниках:

Название Спутник Орбита Частота SR FEC Режим Карта

Express-AM3
Kolyma+ Express-AM3 140 E 3548 R 3000 7/8 FTA C-Band

Kultura Telekanal (+7)
NTV (+7) Express-AM3 140 E 3675 R 33483 7/8 FTA C-Band

AS Baikal TV Express-AM3 140 E 11144 V 3285 3/4 FTA Ku-Band

Muz TV Express-AM3 140 E 10981 V 29800 3/4 FTA Ku-Band

Express-A2

Kultura Telekanal (+8)
Muz TV Express-A2 103 E 3675 R 33483 7/8 FTA C-Band
#6

Perviy kanal SNG Express-A2 103 E 3925 R 4882 1/2 FTA C-Band
Global

Yamal 201
Nord TV Yamal 201 90 E 3588 L 4285 3/4 FTA Yamal
201 C

Oblastnoe TV Yamal 201 90 E 3601 L 4285 3/4 FTA Yamal
201 C

Chelyabenskoe Oblastnoe Yamal 201 90 E 3605 R 4285 3/4 FTA Yamal
201 C

Fashion TV Russia & Eastern E Yamal 201 90 E 3605 L 2626 3/4 FTA Yamal
201 C

Telekanal Zvezda
NTV (+7)
TNT (+7)
DTV (+7)
TV 3 Russia Yamal 201 90 E 3645 L 28000 3/4 FTA Yamal
201 C

TV 3 Russia (+3h)
SGU TV 1
MTV Russia (+4h)
Spas
TV 3 Russia (+7h) Yamal 201 90 E 3674 L 17500 3/4 FTA Yamal
201 C

TV Guberniya Yamal 201 90 E 3725 L 3200 3/4 FTA Yamal
201 C

Yuzhniy Region Yamal 201 90 E 3900 L 4285 3/4 FTA Yamal
201 C

Rostov TV Yamal 201 90 E 3907 L 4265 3/4 FTA Yamal
201 C

ORTRK 12 Kanal Yamal 201 90 E 3912 L 4285 3/4 FTA Yamal
201 C

Komi RTK Yamal 201 90 E 3912 L 4285 3/4 FTA Yamal
201 C

O2 TV
Top Hits
RU TV
Amazing Life Yamal 201 90 E 3944 L 15550 3/4 FTA Yamal
201 C

Music Box Ru
Music BOX TV
Humor TV Yamal 201 90 E 4038 R 8681 3/4 FTA Yamal
201 C

OTV Primorje Yamal 201 90 E 10990 V 2170 3/4 FTA Yamal
201 Ku

Telekanal Yamal Yamal 201 90 E 10995 V 4285 3/4 FTA Yamal
201 Ku

STS (+7h)
TNT (+4h)
TNT (+2h)
NTV (+4h)
NTV (+2h)
TV Club
Telekanal Domashniy (+7h) Yamal 201 90 E 11057 V 26470 3/4 FTA Yamal
201 Ku

Telekanal Domashniy (+4h)
STS (+4h)
Shkolnik TV
Soversheno Sekretno
Park Razvlicenii Yamal 201 90 E 11092 V 26470 3/4 FTA Yamal
201 Ku

Express AM 2
Kultura Telekanal (+8h)
Muz TV
FNS Express AM 2 80 E 3525 R 33483 7/8 FTA AM2
C Band

TRK Sever Express AM 2 80 E 3558 R 3215 3/4 FTA AM2
C Band

OTV Sakhalin Express AM 2 80 E 3625 R 3000 3/4 FTA AM2
C Band

REN TV (+0h)
REN TV (+2h)
REN TV (+4h)
REN TV (+7h)
7 TV
Kultura Telekanal (+4) Express AM 2 80 E 3675 R 33483 7/8 FTA AM2
C Band

5 Kanal (0h)
5 Kanal (+3) Express AM 2 80 E 3929 L 8705 3/4 FTA AM2
C Band

TBN Russia Express AM 2 80 E 4119 R 3255 3/4 FTA AM2
C Band

TV Centr Moskva
TV Centr Sibirija
TV Centr International
TV Centr Ural Express AM 2 80 E 4147 R 27500 3/4 FTA AM2
C Band

Enisey Region Express AM 2 80 E 10973 V 4444 3/4 FTA Russia

OTS Express AM 2 80 E 10990 V 4444 3/4 FTA Russia

TVK 6 Express AM 2 80 E 11021 V 3075 3/4 FTA Russia

World Made Channel
Love Music TV
TNV Express AM 2 80 E 11044 H 44948 7/8 FTA Russia

TBN Russia
RNB TV Express AM 2 80 E 11082 V 5064 3/4 FTA Russia

SGU TV 1
SGA TV Express AM 2 80 E 11096 V 15556 3/4 FTA Russia

TV Nadym Express AM 2 80 E 11191 H 3255 3/4 FTA Russia

GTRK Tomsk Express AM 2 80 E 11462 V 3200 3/4 FTA Russia

Ugra TV Express AM 2 80 E 11477 H 4400 3/4 FTA Russia

Perviy kanal SNG Express AM 2 80 E 11544 V 44950 3/4 FTA Russia
IPTV Russia Express AM 2 80 E 11544 V 44950 3/4 FTA Russia

Bridge TV Express AM 2 80 E 11606 V 44948 7/8 FTA Russia

GTRK Kuzbass Express AM 2 80 E 11650 V 3500 3/4 FTA Russia

ABS-1
DTV (+0)
DTV (+2) ABS-1 75 E 12518 V 22000 7/8 FTA North

Blagovest Telekanal
Detskiy
Russian Illusion
Illusion+
ZooPark ABS-1 75 E 12548 V 22000 7/8 FTA North

Rambler TeleSet (+2h)
A-One
TV Sale ABS-1 75 E 12579 V 22000 7/8 FTA North

NTV (0h)
Vesti
Telekanal Domashniy (+7h)
STS (+7h) ABS-1 75 E 12640 V 22000 7/8 FTA North

Russkij Extreme ABS-1 75 E 12670 V 22000 7/8 FTA North

Mir ABS-1 75 E 12693 V 10000 3/4 FTA North

TV Safina ABS-1 75 E 12732 V 4400 7/8 FTA North

Intelsat 904
Nika TV Intelsat 904 60 E 11093 V 3980 3/4 FTA Spot 1

GTRK Pavlodar Intelsat 904 60 E 11100 H 2975 7/8 FTA Spot 2

GTRK Petropavlovsk Intelsat 904 60 E 11103 H 2975 7/8 FTA Spot 2

GTRK Karaganda Intelsat 904 60 E 11107 H 2975 7/8 FTA Spot 2

GTRK Uralsk Intelsat 904 60 E 11011 H 2975 7/8 FTA Spot 2

GTRK Ust-Kamenogorsk Intelsat 904 60 E 11015 H 2975 7/8 FTA Spot 2

Bashkir TV Intelsat 904 60 E 11101 V 4105 3/4 FTA Spot 1

NTK - Novoe TV Kubani Intelsat 904 60 E 11490 V 5788 3/4 FTA Spot 1

Bonum 1
4 Kanal
Soyuz Bonum 1 56 E 12303 L 27500 3/4 FTA Siberia

Express-AM22
5 Kanal Express-AM22 53 E 10980 H 5000 3/4 FTA wide
Europe
World Music Channel
STS (+2h)
STS (+0h)
Muz TV
Telekanal Domashniy (+0h)
FNS
Telekanal Domashniy (+2h) Express-AM22 53 E 11044 V 29800 3/4 FTA wide
Europe

Yamal 202
Planeta Sport
RTR Planeta Yamal 202 49 E 3705 L 15550 3/4 FTA zone
200

Tyumenskoe Vremya
Telekanal Rossiya Tyumen Yamal 202 49 E 3962 L 8570 3/4 FTA zone
200

Komi RTK Yamal 202 49 E 3982 L 4285 3/4 FTA zone
200

Express AM 1
Perviy kanal (+0h)
Telekanal Rossiya (+0h)
Kultura Telekanal (+0h)
Perviy kanal (+2h)
Telekanal Rossiya (+2h)
Kultura Telekanal (+2h)
RTV Podmoskovie
RTV Podmoskovie Express AM 1 40 E 3675 R 33483 7/8 FTA AM 1
C band

GTRK Dagestan Express AM 1 40 E 3865 R 4000 1/2 FTA AM 1
C band

TV 43 Region Express AM 1 40 E 4118 R 3300 3/4 FTA AM 1
C band

Telekanal Domashniy (+2h) Express AM 1 40 E 4125 R 3214 3/4 FTA AM 1
C band

Telekanal Rossiya (0h)
Telekanal Rossiya (+8h)
Telekanal Rossiya (+2h)
Telekanal Rossiya (+4h)
Telekanal Rossiya (+6h)
RTR Planeta
Kultura Telekanal (0h)
Kultura Telekanal (+2h)
Kultura Telekanal (+4h)
Kultura Telekanal (+7h)
Perviy kanal (0h)
Perviy kanal (+8h)
Perviy kanal (+6h)
Perviy kanal (+4h)
Perviy kanal (+2h)
Perviy kanal USA
STS (+4h)
STS (+7h)
Telekanal Domashniy (+4h)
NTV Plus Tennis Express AM 1 40 E 10981 V 43200 7/8 FTA Wide
Europe

Eutelsat 36A - Sesat
RTVI info / SuperShop Eutelsat Sesat 36 E 11176 H 27500 3/4 FTA Sesat
Fixed
TNV : Tatarstan Novy Vek Eutelsat 36A 36 E 12174 L 4340 3/4 FTA W4
Russia

Soyuz
Style
Bridge TV
A One
7 TV Eutelsat 36A 36 E 12303 L 27500 3/4 FTA W4
Russia

NTV Plus Infokanal Eutelsat 36A 36 E 12322 R 27500 3/4 FTA W4
Russia

Hot Bird
Music BOX Russia
Russia Today HotBird 6 13 E 10971 H 27500 3/4 FTA HB6
Europe

RTVI info / SuperShop HotBird 6 13 E 11013 H 27500 3/4 FTA HB6
Europe

RTR Planeta HotBird 6 13 E 11034 V 27500 3/4 FTA HB6
Europe

RU TV HotBird 7A 13 E 11411 H 27500 5/6 FTA HB7A
Europe

TBN Russia HotBird 6 13 E 11566 H 27500 3/4 FTA HB6
Europe
K+ HotBird 6 13 E 11623 V 27500 3/4 FTA HB6
Europe

CNL HotBird 8 13 E 12207 H 27500 3/4 FTA HB8
Europe

RTVI info / SuperShop HotBird 8 13 E 12322 H 27500 3/4 FTA HB8
Europe

Planeta Sport
Perviy kanal Vsemirnaya setj HotBird 6 13 E 12597 V 27500 3/4 FTA HB6
Europe

Eutelsat W2
TBN Russia Eutelsat W2 16 E 11293 H 13333 5/6 FTA Wide
W2

Sirius

TV Centr International Sirius 2 5 E 12265 H 27500 3/4 FTA 2 BSS
Europe

Express A3
Perviy kanal Vsemirnaya setj
RTR Planeta Express A3 11 W 3675 R 29623 5/6 FTA global
Atlantic Bird 1
RU TV A.Bird 1 12.5 W 11340 H 6420 5/6 FTA Europe

Мой телевизор: LG, PHILIPS, Samsung

Мой ресивер: TT-budget S-1401, Orton 4100C(2шт.), OpenFox AF-6618

Мои спутники: Amos 2/3, Thor-3 4°W; Astra 4A 4.8°E; HOT-BIRD 6/8/9 13°E; ABS 1 /1A /1B 75°E

  XML error in File: https://ntvplus.ru/rss/company

  XML error: at line 0

  Плановые профилактические работы

  16 октября с 2 до 12 часов утра по московскому времени состоятся профилактические работы.

  ТВ и всё кино заодно: «Телекарта Онлайн» представляет Кинокарту!

  Го смотреть кино: кинотеатр MEGOGO в «Телекарте Онлайн»!

  Мы счастливы сообщить вам, что кинотеатр MEGOGO вошёл в наш сервис «Телекарта Онлайн»!

  Смотри всё заодно: акция «Все премьеры в Телекарте Онлайн за 499₽»!

  30 дней – 30 премьер! Мы так говорим, потому что каждый день у нас есть что-то очень интересное и новое для вас.

  По законам природы: осенняя солнечная интерференция

Футбол

Украина. Премьер-лига, 11 тур
18 октября 2019
19:00 Шахтер -:- Колос
Германия. Бундеслига, 8 Тур
18 октября 2019
21:30 Айнтрахт Франкфурт -:- Байер
Франция. Лига 1, 10 тур
18 октября 2019
21:45 Ницца -:- ПСЖ
Испания. Ла Лига, 9 тур
18 октября 2019
22:00 Гранада -:- Осасуна

Обновлено: 03:21 18.10.2019

Телепрограмма

СТБ
06:35 - Т/с "Когда мы дома".
08:35 - Т/с "Когда мы дома. Новая история".
11:40 - "МастерШеф. Профессионалы".
Футбол 1
05:55 - Анонсы + программа передач.
06:00 - Обзор матча "Швеция - Испания". Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир.
06:10 - Уэльс - Хорватия. Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир.
ICTV
05:35 - Гражданская оборона.
06:30 - Утро в большом городе.
06:45 - Факты.
Кинопремьера HD
07:00 - Х/ф "Время возмездия".
09:00 - Х/ф "Последнее испытание".
11:15 - Х/ф "Селфи".
Вся телепрограмма

Мы в Вконтакте

Мы в Facebook

Голосование

Какой провайдер спутникового ТВ вы смотрите?

НТВ Плюс
Радуга ТВ
Виасат Украина
Xtra TV
Триколор ТВ
Континент ТВ
Телекарта
Рикор ТВ
Взрослый
Все понемногу

Случайное фото

Sat-integral club

ПО Sat-Integral SP-1219HD / SP-1229HD версии 9.09.13 (BETA)

Цитата: Shirshe от Вчера в 19:02:48Так что с инструкциями по загрузке списков IPTV  ОБЛАКО и ...

Sat-Integral S-1311 HD Combo

lemesh, дублировать сообщения не надо.

Sat-Integral S-1311 HD Combo

Цитата: sergijuk от Вчера в 22:22:40Очень ценное сообщение. help me, купив Sat-integral COMBO ...

Sat-Integral SP-1219 HD Norma

Цитата: Solaris от Вчера в 17:02:52Подскажите пожалуйста, есть ли в аппарате реализация HDMI CEC? ...

Sat-Integral S-1311 HD Combo

Цитата: lemesh от Вчера в 21:37:18 Очень ценное сообщение.